Εφαρμογές ομορφιάς

Μέσα στα προϊόντα μας

 Οι καταναλωτές σήμερα χρησιμοποιούν εφαρμογές σε καθημερινή βάση, με πολλές που μπορούν να τους βοηθήσουν να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές κατανάλωσης. Τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές για σάρωση προϊόντων ομορφιάς για να λάβουν πληροφορίες, ώστε να μπορούν να κάνουν τις καλύτερες επιλογές για αυτούς όσον αφορά την ομορφιά και την υγιεινή.

Πως λειτουργούν αυτές οι εφαρμογές;

Ένας σαρωτής στην εφαρμογή επιτρέπει την αναγνώριση και την ανάλυση ενός προϊόντος ή συστατικού που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων για παροχή συμβουλών. Ορισμένες εφαρμογές βασίζονται σε κοινόχρηστες και συμμετοχικές βάσεις δεδομένων (όπως το Open Beauty Facts), ενώ άλλες έχουν τη δική τους βάση δεδομένων. Κάθε εφαρμογή παρέχει μια αλγοριθμική αξιολόγηση για ένα δεδομένο προϊόν ή τα συστατικά του που μπορούν να έχουν τη μορφή βαθμού ή χρωματικού κώδικα (το κόκκινο είναι κακής ποιότητας και το πράσινο είναι ικανοποιητικό, για παράδειγμα).

 

IOP beauty apps

Πώς αναγνωρίζουν αυτές οι εφαρμογές ένα καλλυντικό προϊόν;

Χρησιμοποιούνται διάφορα στοιχεία όπως:

 • Το barcode

  To barcode ή γραμμωτός κώδικας του προϊόντος (που ονομάζεται επίσης κωδικός EAN13) δεν προορίζεται κυρίως για την αναγνώριση καλλυντικών προϊόντων. Στην πραγματικότητα στοχεύει στην παροχή υλικοτεχνικών πληροφοριών στον λιανοπωλητή, όπως το μέγεθος και το βάρος ενός προϊόντος ή συγκεκριμένους όρους συντήρησης.
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνθεση των καλλυντικών προϊόντων μπορεί να αλλάζει τακτικά, για παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμιστικές αλλαγές και εξελίξεις. Ωστόσο, το barcode ενός προϊόντος δεν αλλάζει απαραίτητα. Διαφορετικοί τύποι του ίδιου καλλυντικού προϊόντος με το ίδιο barcode μπορούν επομένως να κυκλοφορούν στην αγορά ταυτόχρονα. Έτσι, η σάρωση ενός προϊόντος μέσω του barcode μπορεί να οδηγήσει στην ανάλυση ενός προϊόντος διαφορετικού από αυτό που έχει ο καταναλωτής, αποδίδοντας συστατικά που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μην είναι παρόντα στην σύνθεση.

 • Τα συστατικά

  Μερικές φορές είναι δυνατή η σάρωση της λίστας των συστατικών χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αναγνώρισης γραφικών που επιτρέπει την αναγνώρισή τους. Ένα συστατικό μπορεί επίσης να πληκτρολογηθεί στη μηχανή αναζήτησης ορισμένων εφαρμογών.

 • Το όνομα του προϊόντος, της σειράς ή του brand

  Σε ορισμένες εφαρμογές, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση βάσει ονόματος προϊόντος, ονόματος σειράς προϊόντων ή επωνυμίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες όπου τα προϊόντα είναι διαθέσιμα / πωλούνται.

Τι γίνεται αν η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει το σαρωμένο προϊόν;

Όταν η εφαρμογή δεν "αναγνωρίζει" το προϊόν, αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες δεν είναι προσβάσιμες στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται.
Ο καταναλωτής μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να εισαγάγει τις πληροφορίες (φωτογραφία, λίστα συστατικών) με μη αυτόματο τρόπο. Στη συνέχεια, εναπόκειται στον επεξεργαστή εφαρμογών να λάβει υπόψη ή όχι αυτές τις πληροφορίες.

Οι βάσεις δεδομένων είναι το σύστημα υποστήριξης των εφαρμογών.

Για να λειτουργήσουν, οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται δεδομένα που προέρχονται είτε από συμμετοχικές βάσεις δεδομένων είτε από ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων.
Το Open Beauty Facts είναι η πιο χρησιμοποιημένη συμμετοχική βάση δεδομένων για την ομορφιά. Επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη να συνεισφέρει προσθέτοντας ή τροποποιώντας δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους: φωτογραφία της λίστας συστατικών, μη αυτόματη εισαγωγή συστατικών και χαρακτηριστικά προϊόντος κ.λπ.

Η θέση της L'Oréal για τις εφαρμογές ομορφιάς

Μελετήσαμε προσεκτικά τις διάφορες εφαρμογές ομορφιάς για να κατανοήσουμε τις μεθοδολογίες τους και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
Επί του παρόντος, οι αξιολογήσεις προϊόντων από αυτές τις εφαρμογές βασίζονται ουσιαστικά στην παρουσία ή την απουσία συστατικών που θεωρούνται "ανεπιθύμητα" και δεν λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο συγκέντρωσης των διαφόρων συστατικών που χρησιμοποιούνται. Η αξιολόγηση ασφάλειας ενός καλλυντικού προϊόντος δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην παρουσία ή την απουσία ορισμένων συστατικών. Είναι σημαντικό οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών να είναι επιστημονικά αξιόπιστες. Επιπλέον, οι βαθμολογίες μπορεί να διαφέρουν από τη μία εφαρμογή στην άλλη για το ίδιο προϊόν και, επομένως, είναι αντιφατικές.
Η L'Oréal δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές της λαμβάνουν πληροφορίες που είναι αξιόπιστες από επιστημονική και υγειονομική οπτική. Γι' αυτό σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους καταναλωτές μας ποιοτικές και πλήρεις πληροφορίες για τα προϊόντα και τα συστατικά τους. Η L'Oréal παραμένει προσηλωμένη στην παροχή προϊόντων που είναι απολύτως ασφαλή στους καταναλωτές μας. Δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας και στην ειλικρίνεια των επικοινωνιών μας.