TOPONDERZOEKSTERS BELOOND DOOR EEN BELGISCHE BEURS L’OREAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

Your description

De Belgische beurzen L’Oréal-UNESCO For Women in Science van 2017 belonen drie jonge, talentvolle en veelbelovende onderzoeksters in het domein van de biowetenschappen: Aurélie de Groote (ULB), Mieke Metzemaekers (KULeuven), Emmanuelle Wilhem (UCL). In 10 jaar zijn al 18 vrouwelijke wetenschappers beloond.

De Belgische beurzen L’Oréal-UNESCO For Women in Science die onder de auspiciën van het Fond de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) uitgereikt worden, vormen het nationale luik van het programma L’Oréal-UNESCO For Women in Science. De in 2007 gecreëerde Belgische beurzen worden om de twee jaar uitgereikt aan drie jonge vrouwen om de uitmuntendheid van hun onderzoek, hun inzet en hun doorzettingsvermogen op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek te bekronen.

Honderdvijftig jaar geleden werd Marie Curie geboren. Deze vrouwelijke wetenschapper en pionier bereidde de weg voor zoveel anderen, waaronder ook haar dochter Irène Joliot-Curie. Beide vrouwen ontvingen samen 3 van de 18 Nobelprijzen voor Wetenschap die sinds het ontstaan van de prijs in 1901 aan vrouwen werden uitgereikt. Vandaag is amper 28%[1] van de onderzoekers een vrouw. Daarom zet de L’Oréal Foundation zich samen met de UNESCO al 19 jaar in voor vrouwen in de wetenschap zodat het aandeel van vrouwen in het wetenschappelijk onderzoek kan toenemen. Door prijzen en beurzen uit te reiken belonen en stimuleren de L’Oréal Foundation en de UNESCO de carrière van de briljantste vrouwelijke wetenschappers.

Sinds 2001 zijn 2.820 uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers uit 115 landen gesteund door de L'Oréal Foundation en de UNESCO. Onder hen werden 97 laureates beloond voor de uitmuntendheid van hun wetenschappelijk werk. Twee daarvan werden zelfs uitgeroepen tot Nobelprijswinnaars. Maar het programma steunt ook 2700 veelbelovende jongedames uit 45 landen over heel de wereld, tijdens een sleutelmoment in hun carrière, bijvoorbeeld tijdens hun thesis of postdoctoraat. Zij belichamen de toekomst van de wetenschap. In 2017 werden 275 beurzen toegekend aan ruim 9.000 aanvragen wereldwijd, waaronder 3 in België.

« In 20 jaar zijn de zaken wat geëvolueerd. Het aandeel vrouwelijke onderzoekers is gestegen van 25% naar 28%, maar het is een trage vooruitgang. Er zijn nog steeds veel vooroordelen. Uit een studie[2], uitgevoerd door de L'Oréal Foundation, blijkt dat 90% van de Europeanen nog steeds denkt dat vrouwen goed zijn voor alles behalve voor de wetenschap. Initiatieven zoals voor For Women in Science, die uitzonderlijke onderzoeksters in de schijnwerpers zetten en de meest  veelbelovende aanmoedigen, zijn nog steeds nodig. » Legt Brigitte Bekaert, Corporate Communications, L'Oréal Belgilux, uit.

 

BELGISCHE EDITIE: EEN VERJAARDAGSVIERING IN DE QUEEN ELIZABETH MUSIC CHAPEL

Elk onderzoeksfonds presenteert 10 kandidaten aan de internationale L’Oréal-UNESCO-jury. De jury, voorgezeten door Professor Christine Van Broeckhoven, Laureate 2006 voor Europa van de prijs L’Oréal-UNESCO, is samengesteld uit eminente wetenschappers die de nationale commissies van de UNESCO, het F.R.S.-FNRS en het FWO vertegenwoordigen.

De drie vrouwelijke wetenschappers zullen deze donderdag 5 oktober in de Queen Elizabeth Music Chapel worden gevierd. Elke laureate zal een een subsidie van 60 000 € ontvangen, waarmee zij haar doctoraat zal kunnen beginnen. In 10 jaar en 6 edities hebben de juryleden al 18 L'Oréal-UNESCO-beurzen toegekend.

« We kunnen erg trots zijn op deze laureates die sterke vrouwen zijn en een passie hebben voor wetenschap. Hoewel vandaag al meer vrouwen wetenschappelijke studies en carrière omarmen, is de plaats van vrouwen in de wetenschap nog niet verworven. Het initiatief van L'Oréal-UNESCO blijft daarom actueel en cruciaal. » Verduidelijkt Christine van Broeckhoven, voorzitter van de jury en laureate van de L'Oréal-UNESCO-prijs voor Europa in 2006.

 

BELGISCHE BEURZEN  2017 L’Oréal-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

Aurélie De Groote, gediplomeerd in biochemie en moleculaire en cellulaire biologie (ULB)

Meer inzicht verwerven in onze beslissingen en gedragingen die gemotiveerd worden door een beloning.

De circulatie van informatie in de hersenen is extreem complex. Hoewel de wetenschappers bepaalde verbindingen tussen diverse neurologische structuren al heel goed begrijpen, blijven andere geheimzinnig en zelfs verrassend. Dat geldt ook voor het striatum. Het onderzoek van Aurélie De Groote is fundamenteel van aard. Wat zij eruit leert kan echter ook bijdragen tot bepaalde heel concrete toepassingen, bijvoorbeeld tot de behandeling van mensen met een verslaving.

Mieke Metzemaekers, onderzoekster aan het Rega Instituut (KULeuven)

Begrijpen waarom en hoe ons immuunsysteem zich verzet.

Chemokines zijn kleine proteïnen die een rol spelen in een hele reeks moleculaire reacties in ons organisme. Ze controleren de migratie en de positionering van de immuuncellen in het organisme. Het doel van dit doctoraat is inzicht te verwerven in de betrokken mechanismen en het identificeren en kwantificeren van chemokines die mutaties ondergingen en geleid hebben tot een verstoring van het immuunsysteem.

Emmanuelle Wilhelm, gediplomeerd in de geneeskunde en onderzoekster aan het Instituut voor Neurowetenschappen van de Université Catholique de Louvain (UCL)

Beter begrijpen welke dwarswegen van de hersenen betrokken zijn bij de motoriek

Zelfs de kleinste van onze bewegingen is het gevolg van intense informatie-uitwisselingen in onze hersenen. Sommige van deze informatie is bedoeld om een motorische actie te starten of aan te houden. Andere informatie werkt dan weer als een rem. Via dit fundamentele onderzoek wil Emmanuelle Wilhelm een beter inzicht krijgen in bepaalde fundamentele mechanismen in de hersenen die aan de basis liggen van de voorbereiding van een actie.

 

[1] Source : Rapport de l’UNESCO sur la science vers 2030, 2015 

[2] Source : Survey OpinionWay for Fondation L’Oréal. Etude réalisée en 2015 auprès de plus de 5.000 Européens


 

Pers contacten:

L’Oréal Belgilux
Brigitte Bekaert
Director Corporate Communication

Tel : +32 2 210 05 37
E-mail: brigitte.bekaert@loreal.com

 

Stéphane Taverne

Tel : +32 475 25 22 22

E-mail : stephane.taverne@loreal.com

 

Persvoorlichter

Cathy Schoels
Tel : +32 477 680 280
E-mail: cathy.schoels@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Over de L’Oréal Foundation

Begeleiden. Waarderen. Overbrengen. Ondersteunen. Percepties veranderen. Dat zijn de belangrijke inspiratiebronnen van de L’Oréal Foundation om betrokken te zijn bij vrouwen over de hele wereld.  En met behulp van Wetenschap & Schoonheid kan de L’Oréal Foundation al die vrouwen die zij begeleidt, zich laten ontplooien door middel van diverse missies rond deze twee sterke thema's.  Met de actie For Women in Science, wekt de L’Oréal Foundation wetenschappelijke interesse bij jonge meiden vanaf de middelbare school, stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek door vrouwen en beloont ze de allerbesten in een vakgebied waarin vrouwen nog veel talrijker zouden moeten zijn. Schoonheid is belangrijk om jezelf beter te voelen en er beter uit te zien en dat kan met behulp van verzorgings- en welzijnsproducten die, zowel medisch als sociaal, vrouwen die getroffen zijn door een ziekte, door onzekerheid of isolement, hun zelfvertrouwen terug kunnen geven, zich weer vrouwelijk kunnen laten voelen en ze weer vechtlust geven om verder te leven. Het omvat ook acties waardoor vrouwen naar de toekomst kunnen kijken, dankzij opleidingsprogramma's voor beroepen op het gebied van schoonheid.

 

Over UNESCO

Sinds haar oprichting in 1945 heeft de UNESCO de samenwerking van de wetenschappelijke wereld als hefboom voor duurzame & vreedzame ontwikkeling van de mensheid gesteund. UNESCO ondersteunt de Staten in de ontwikkeling van hun openbaar beleid en in hun capaciteitsopbouw op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie en wetenschappelijk onderwijs. De UNESCO leidt ook een aantal intergouvernementele programma’s rond het duurzame beheer van zoetwater, oceanische en aardse hulpbronnen, de bescherming van de biodiversiteit en het gebruik van wetenschap ter bestrijding van klimaatverandering en natuurrampen. De organisatie zet zich in voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie en voor de bevordering van gendergelijkheid.

TOPONDERZOEKSTERS BELOOND DOOR EEN BELGISCHE BEURS L’OREAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

TOPONDERZOEKSTERS BELOOND DOOR EEN BELGISCHE BEURS L’OREAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

TOPONDERZOEKSTERS BELOOND DOOR EEN BELGISCHE BEURS L’OREAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

TOPONDERZOEKSTERS BELOOND DOOR EEN BELGISCHE BEURS L’OREAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

TOPONDERZOEKSTERS BELOOND DOOR EEN BELGISCHE BEURS L’OREAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

TOPONDERZOEKSTERS BELOOND DOOR EEN BELGISCHE BEURS L’OREAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

TOPONDERZOEKSTERS BELOOND DOOR EEN BELGISCHE BEURS L’OREAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE