L'Oréal for the Future

Onze doelstellingen voor 2030

"Sinds 2013, toen we ons eerste programma voor duurzame ontwikkeling lanceerden, is de wereld veel veranderd. De omvang van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, is ongekend. Onze ambities moeten aansluiten bij deze uitdagingen. We moeten het niet beter doen, we moeten doen wat nodig is. "

Alexandra Palt
Executive Vice President - Chief Corporate Responsibility Officer and Executive Vice President of the Fondation L’Oréal

Opwarming van de aarde en veranderingen in het milieu zullen leiden tot een mogelijk permanente achteruitgang van menselijke en natuurlijke habitats. Een stijgende zeespiegel, smeltende gletsjers, opwarming en verzuring van de oceaan, evenals extreme weersomstandigheden nemen toe. Bij hogere belangen moeten er sterkere verplichtingen komen.

Voortbouwend op sterke resultaten, heeft L'Oréal besloten haar inspanningen te versnellen door middel van een programma genaamd 'L'Oréal for the future'. Onze verplichtingen richting 2030 markeren het begin van een radicale transformatie en belichamen onze kijk op wat de visie, het doel en de verantwoordelijkheden van een bedrijf zouden moeten zijn om de uitdagingen aan te gaan waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

.PDF

L'Oréal for the Future

L'Oréal for the Future
Download

Een strategie gericht op drie pijlers

Onze strategie voor duurzame ontwikkeling steunt op drie pijlers, met meetbare, tijdgebonden doelstellingen voor impact vermindering die tegen 2030 moeten worden gehaald.

    1. We transformeren onszelf om ervoor te zorgen dat onze activiteiten de planetaire grenzen respecteren.

Wetenschappers zijn het er unaniem over eens dat het overschrijden van de zogenaamde 'planetaire grenzen' de veilige werkruimte van de mensheid zal vernietigen. Onze inzet moet ervoor zorgen dat onze activiteiten de grenzen van de planeet respecteren en zich aanpassen aan wat de planeet kan weerstaan, zoals gedefinieerd door het milieuwetenschap. We implementeren een nieuw intern transformatieprogramma, met meetbare maatregelen, om onze impact op klimaat, water, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te beperken.

    2. We versterken ons zakelijke ecosysteem en helpen hen over te stappen naar een duurzamere wereld.

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om onze klanten, leveranciers en consumenten te betrekken bij ons transformatieproces. We doen nieuwe toezeggingen om ervoor te zorgen dat het beleid voor duurzame ontwikkeling van onze leveranciers even ambitieus is als het onze, en dat we de empowerment van de gemeenschappen waarmee we communiceren hierin meenemen als een hoofddoelstelling voor 2030. We lanceren ook een innovatief ecologisch en sociale presentatie techniek, te beginnen met ons merk Garnier. Zo kunnen onze consumenten de impact van hun gekochte producten beoordelen en weloverwogen, duurzame aankoopbeslissingen nemen.

    3. We helpen de uitdagingen van de wereld aan te pakken door dringende sociale en ecologische behoeften te ondersteunen.

Naast de transformatie van ons bedrijfsmodel, willen we ook bijdragen aan de ecologische en sociale uitdagingen waar de wereld voor staat. Als leider van de beauty markt moeten we iets terug doen voor de samenleving en onze verantwoordelijkheden nakomen. Om deze reden wijst L’Oréal 100 miljoen euro toe aan impact investeringen gericht op het herstel van ecosystemen en de ontwikkeling van de circulaire economie, en 50 miljoen euro aan een liefdadigheidsfonds ter ondersteuning van zeer kwetsbare vrouwen.

Over de duurzaamheids doelen van L'Oréal: we beginnen niet helemaal opniew

Al heel vroeg werd L’Oréal zich bewust van de noodzaak om te reageren op milieu uitdagingen. Als industrieel bedrijf besloten we dat het aanpakken van de milieu impact van onze fabrieken en distributiecentra de meest voor de hand liggende eerste en noodzakelijke stap was om ons transformatieproces te starten. Deze eerste fase is bijna afgerond.

.PDF

Progress Report 2019

Progress Report 2019
Download

-78%

Sinds 2005 heeft de L’Oréal Groep de CO2-uitstoot van haar fabrieken en distributiecentra in absolute termen met 78% verlaagd, waardoor ze haar oorspronkelijke doelstelling van 60% in 2020 overschreed, terwijl het productievolume in dezelfde periode met 37% steeg.

35

Eind 2019 had L’Oréal 35 koolstofneutrale locaties (wat betekent dat ze 100% hernieuwbare energie gebruiken), waaronder 14 fabrieken.

In 2013 hebben we besloten om de kern van onze activiteit aan te pakken: de ontwikkeling van schoonheidsproducten, via ons wereldwijde duurzaamheidsprogramma 'Sharing Beauty With All', waarin we tastbare duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 aankondigden. In de kern lag een innovatief hulpmiddel dat bekend staat als SPOT (voor Sustainable Product Optimization Tool), gemaakt om de milieu- en sociale prestaties van producten van alle merken te beoordelen en te verbeteren. Duurzaamheid is vanaf het eerste stadia volledig geïntegreerd in het ontwerpproces van de nieuwe producten van de L’Oréal Groep.

85%

Eind 2019 had 85% van onze nieuwe of gerenoveerde producten een verbeterd ecologisch en sociaal profiel.

90,635

Eind 2019 had L'Oréal 90,635 mensen uit kansarme gemeenschappen geholpen werk te vinden via de inclusieve- en solidariteitsinkoop programma's.

 

Alle informatie over het programma L'Oréal For the Future (EN) vindt u op

 

3

L’Oréal is het enige bedrijf ter wereld dat al vier jaar op rij een 'A'-score heeft behaald in alle drie de CDP-ranglijsten - klimaatbescherming, waterbeheer, bosbehoud.