Naresh Chitlangia

Giám Đốc Tài Chính

Ông Naresh Chitlangia được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính của L’Oréal Việt Nam vào tháng 1 năm 2020.

Ông Naresh có bề dày kinh nghiệm  vững chắc hơn 19 năm tại các công ty lớn trong các lãnh vực Tư vấn, Ngành hàng tiêu dùng lâu bền và Ngành hàng tiêu dùng nhanh ở Ấn Độ. Kinh nghiệm làm việc của ông bao gồm ở nhiều lãnh vực như Kiểm toán; Tài chính nhà máy; Kinh doanh; Thuế gián thu; Điều hành bao gồm Lập kế hoạch nhu cầu, Quản lý kho và hậu cần; Thương mại Khu vực, Kiểm soát hoạt động Kinh doanh Quốc tế, Sáp nhập và Mua lại, bao gồm Thẩm định chuyên sâu và thành lập công ty con nước ngoài.

Ông nổi tiếng với phong cách làm việc nhanh nhạy, chính xác, năng động và chuyên nghiệp, cùng với tinh thần hợp tác cao, khả năng lãnh đạo và phát triển nhân tài trong đội ngũ. 

Gia nhập L'Oréal Ấn Độ vào tháng 8 năm 2010, ông Naresh phụ trách Kiểm soát Thương mại cho Ngành hàng Tiêu dùng (CPD). Đến năm 2012, ông chuyển sang vị trí Kiểm soát Ngành hàng Chuyên nghiệp (PPD). Sau 4 năm cống hiến tại PPD, Ông được đề cử giữ vai trò Kiểm soát ngành hàng Tiêu Dùng (CPD) vào năm 2016. Đầu năm 2020, Ông được giao nhiệm vụ Giám đốc Tài chính của L'Oréal Việt Nam, ở vị trí này, ông báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Điều hành của L'Oréal Việt Nam.