QUYNH NGUYEN 02

Nguyễn Nhật Quỳnh

Giám Đốc Ngành Hàng Tiêu Dùng

Bà Nguyễn Nhật Quỳnh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Ngành hàng Tiêu dùng của L’Oréal Việt Nam vào tháng 4 năm 2019, chịu trách nhiệm phát triển hoạt động kinh doanh của ngành hàng trên cả nước. 

Trước đó, từ tháng Sáu năm 2013 đến tháng Ba năm 2019, bà Nhật Quỳnh là Giám đốc Ngành hàng Cao cấp của L’Oréal tại Việt Nam. 
Bà Nhật Quỳnh bắt đầu sự nghiệp tại L’Oréal cách đây 8 năm, với vị trí Giám đốc Marketing của Ngành hàng Tiêu dùng, Bà phụ trách dẫn dắt chiến lược marketing cho cả ngành hàng. Với những thành tích xuất sắc đạt được, Bà được đề cử nắm giữ  vị trí Giám đốc Ngành hàng Tiêu dùng của L’Oréal Việt Nam 9 tháng sau đó . 

Dưới sự lãnh đạo tích cực, nhạy bén của Bà, Ngành hàng Tiêu dùng đã trở thành ngành hàng mạnh nhất của công ty. Bên cạnh kết quả kinh doanh ấn tượng, Bà trở thành biểu tượng cho việc hiện đại hóa Ngành hàng phụ trách, thu hút và giữ chân nhiều tài năng cho công ty với khả năng lãnh đạo xuất sắc của mình.

Bà Nhật Quỳnh tốt nghiệp MBA từ Trường Quản lý Maastricht School of Management, Hà Lan.