Ông Phạm Mạnh Khôi,

Giám Đốc Nhân Sự

Ông  Phạm Mạnh Khôi là Giám đốc Nhân sự của L’Oréal Việt Nam từ năm 2015.

Trong vai trò này, Ông chịu trách nhiệm thúc đẩy các chương trình phát triển tính lãnh đạo và học tập, phát triển tài năng và xây dựng một đội ngũ nhân sự với phương châm "nhân viên là ưu tiên". Ông là thành viên trong Ban Giám đốc của L’Oréal Việt Nam, báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Điều hành L’Oréal Việt Nam. 

Ông Khôi là người lãnh đạo theo phong cách đưa ra giải pháp, đã xây dựng và dẫn dắt thành công đội ngũ nhân sự đa lĩnh vực và đầy năng động. 

Trước khi gia nhập L’Oréal Việt Nam, ông có kinh nghiệm làm việc hơn 20 năm ở các vị trí lãnh đạo nhân sự tại nhiều tập đoàn quốc tế và trong nước như B.A.T, Metro Cash & Carry, SC. Johnson & Son, APL-NOL, TNT Express Worldwide, HongLeong Bank, Central Group và Vingroup tại Việt Nam.