L'Oreal Para O Futuro

L’Oréal går sammen med svenske forskere om den næste fase af bæredygtighed

L’ORÉAL GÅR SAMMEN MED SVENSKE FORSKERE OM DEN NÆSTE FASE AF BÆREDYGTIGHED

Et samarbejde mellem L’ORÉAL koncernen og det internationalt anerkendte Stockholm Resilience Center har til formål at finde frem til, hvordan vi bedre kan håndtere de globale miljøproblemer og træffe informerede valg for bæredygtig produktudvikling; det er godt for både mennesker, planet og virksomheder.

Forbrugerne vil have mere bæredygtige produkter, og virksomhederne vil gerne vide, hvordan de kan være mere bæredygtige. Et samarbejde mellem videnskaben repræsenteret ved Stockholm Resilience Centre og og virksomheden repræsenteret af L’Oréal Group går i dybden med bæredygtighed i kosmetikindustrien.
Som verdens største skønhedsvirksomhed har vi et etisk ansvar for at mindske risikoen for yderligere klimaforandringer – både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Forbrugerne efterspørger i stadig stigende grad mere bæredygtige produkter og detaljerede oplysninger om produkternes sociale og økologiske indvirkning. Det er drivkraften bag vores bæredygtighedsprogram L’Oréal For The Future. L’Oréal For The Future sætter bæredygtighed i centrum i hele værdikæden – fra indholdsstoffer, indkøb, produktion til transport, emballage, detailhandel og genanvendelse, og programmet fastsætter konkrete bæredygtighedsmål, der adresserer vores påvirkning på tværs af værdikæden.

Samarbejdet med Stockholm Resilience Center giver os mulighed for med indsigt fra topmoderne videnskabelig forskning at forbedre vores arbejde med bæredygtighed og bidrage til at gøre en konkret forskel for biosfærens modstandsdygtighed, som er et af centrets kerneforskningsområder. En af projektlederne af samarbejdet, Sarah Cornell fra Stockholm Resilience Center, fremhæver, hvordan den almene offentlighed kan drage fordel af projektet: "Projektet viser virkelig, hvordan global bæredygtighed er forbundet med vores daglige handlinger og de beslutninger, vi alle træffer om de produkter, vi bruger".

Ud over det etiske og samfundsmæssige formål fremhæver Laurent Gilbert, international direktør for bæredygtig innovation hos L'Oréal R&I, hvordan samarbejdet har et forretningsmæssigt formål. Ved at samarbejde med Stockholm Resilience Center kan L'Oréal fokusere på den næste fase af den forretningsmæssige side af bæredygtighed, nemlig innovation:

"Vores næste udfordring inden for bæredygtighed er at gå et skridt videre end blot at forbedre vores processer i hele værdikæden. Samarbejdet med forskere fra Stockholm Resilience Centre vil hjælpe os med fortsat at innovere inden for de globale grænser".