For Women in Science

For Women in Science is een samenwerking tussen L’Oréal en Unesco, met als motto: The world needs science, science needs women. 

Het programma bestaat sinds 1998 en stelt zich tot doel excellente vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de bèta-wetenschappen te onderscheiden. In de afgelopen twintig jaar zijn reeds 3.100 wetenschappers uit 117 landen ondersteund, en in meer dan vijftig landen worden nationale en regionale beurzen uitgereikt onder de vlag van het programma.

Jaarlijks worden twee beurzen ter waarde van €25.000 toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die onderzoek verrichten in de life sciences in brede zin, en die minimaal drie jaar en maximaal tien jaar geleden zijn gepromoveerd.

De beurzen zijn bedoeld voor een verblijf aan het NIAS in Amsterdam waar wetenschappelijke verdieping en het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen centraal staan. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt op deze manier de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen te bevorderen en daarmee op termijn bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland.

Het programma is zo opgezet dat de prijzen en beurzen in geografisch opzicht wereldwijd evenredig zijn verdeeld en houdt zo rekening met het feit dat vrouwen onder sterk variërende omstandigheden hun wetenschappelijk werk uitvoeren.

Link: click here