Trojité "A" v CDP Ratingu za naše aktivity zaměřené na řešení změny klimatu, ochranu lesů a zajištění vodního hospodářství

Your description

Již pátý rok po sobě je společnost L’Oréal označena organizací CDP za světového lídra v oblasti korporátní udržitelnosti. Tato globální nezisková organizace povzbuzuje podniky, aby zveřejňovaly své údaje o životním prostředí, a hodnotí jejich výkon a úsilí o dosažení transparentnosti.


L’Oréal je jedinou společností, která dokázala po dobu pěti let získat skóre "A" u všech tří environmentálních témat hodnocených CDP: boj proti změně klimatu, ochrana lesů a zajištění bezpečnosti vody. Letos údaje o dopadech na životní prostředí, rizicích a příležitostech zveřejnilo prostřednictvím dotazníků CDP celkem 9600 společností.


Jean-Paul Agon, Předseda a CEO skupiny L’Oréal řekl: "Toto skóre tří A je uznáním našeho dlouhodobého závazku k udržitelnosti a skvěle odvedené práce našich zaměstnanců po celém světě, společně s našimi dodavateli a partnery. Poprvé v tomto roce se na seznam třech A dostalo deset společností. To stojí za oslavu. Do této silné iniciativy je nyní zapojeno stále více společností. Všichni dělají inspirativní práci pro udržitelný rozvoj a ukazují vůdčí postavení v řešení obrovských hrozeb, kterým náš svět čelí. Udržitelnost není otázkou konkurence: je to kolektivní odpovědnost, kterou musíme brát velmi vážně. Společně to změníme."


Paul Simpson, CEO organizace CDP, řekl: "Gratulujeme společnosti L’Oréal k jejímu vedení a odhodlání k transparentnosti v oblasti životního prostředí a za to, že se jí podařilo dosáhnout skóre tří A na seznamu CDP již pátý rok po sobě. Mnohem více společností přijímá jistá opatření, což je obzvláště působivé v tomto náročném roce, který je poznamenaný COVID-19. Rozsah rizika pro podniky způsobeného změnou klimatu, odlesňováním a nejistotou vodních zdrojů je obrovský a víme, že příležitosti k akci převažují nad riziky nečinnosti. Náš seznam 'A' oslavuje ty společnosti, které vynikají přípravou na ekonomiku budoucnosti tím, že jednají již dnes."


Tento úspěch je výsledkem ambiciózních cílů a dlouhodobých opatření společnosti L’Oréal zaměřených na snížení emisí uhlíku, řešení odlesňování v jeho dodavatelském řetězci a zlepšení správy vody. Na základě hluboce zakořeněného závazku k udržitelnosti a hmatatelných výsledků zahájila skupina v červnu 2020 nový program udržitelného rozvoje L'Oréal for the Future (L'Oréal pro budoucnost), který obsahuje seznam ambiciózních cílů v oblasti klimatu, vody, biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů pro nadcházející desetiletí.


CDP používá k hodnocení společností podrobnou a nezávislou metodiku, která přiděluje skóre od A do D - na základě komplexnosti zveřejňování, povědomí a řízení environmentálních rizik a demonstrace osvědčených postupů souvisejících s vedením v oblasti životního prostředí, jako je stanovení ambiciózního a smysluplného cíle. Ti, kteří nezveřejňují nebo poskytli nedostatečné informace, jsou označeni písmenem F. Další informace: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.


O organizaci CDP


CDP je nadnárodní nezisková organizace, která vybízí vlády a společnosti, aby snížily své emise skleníkových plynů a chránily vodní zdroje a lesy. Organizace CDP byla investory zvolena lídrem ve výzkumu v oblasti klimatu a ve spolupráci s institucionálními investory s majetkem v hodnotě 106 bilionů dolarů působí na investory a kupní sílu, aby podněcovali společnosti ke zveřejňování a řízení environmentálních dopadů. V roce 2020 zveřejnilo své údaje o životním prostředí prostřednictvím organizace CDP více než 9600 společností s více než 50% celosvětovou tržní kapitalizací. Následovaly tak stovky měst, států a regionů, které tyto informace zveřejnily, čímž se CDP stala jedním z nejrozsáhlejších mezinárodních zdrojů informací o tom, jak společnosti a vlády postupují při řízení změny přístupu k životnímu prostředí. CDP je zakládajícím členem We Mean Business Coalition. Navštivte https://cdp.net/en nebo nás sledujte @CDP a dozvíte se více.