SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY

Your description

SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY.

Štartuje piaty ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko -talentový program.

 

Bratislava, 1. apríla  2021. Dnešným dňom štartujeme už piaty ročník  projektu L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko - talentový program, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal  spolu s partnermi SOVVA, SAV a Slovenskou komisiou pre UNESCO. Opätovne  si dve vybrané vedkyne rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. K účasti na projekte stačí málo - prihlásiť svoju vedeckú prácu na www.prezenyvovede.sk

V súčasnosti, kedy stále žijeme v pandemickej dobe, si s nesmiernou dôležitosťou uvedomujeme, akým prínosom je veda pre nás všetkých. Preto podpora slovenských i zahraničných vedkýň pôsobiacich na Slovensku je kľúčová a ocenenie ich práce je veľmi dôležité.

L'Oréal UNESCO Pre ženy vo vede – Slovensko, talentový program ponúka mladým vedkyniam možnosť profesijného i osobného rozvoja formou ocenenia v celkovej hodnote 10 000 Eur.

Tento rok sme sa rozhodli program rozšíriť aj o vedkyne cudzej štátnej príslušnosti, ktoré pôsobia na Slovensku.

„V dnešnej náročnej dobe chápeme poslanie tohoto projektu ešte intenzívnejšie. Očakávanie spoločnosti voči vede a novým poznatkom narastá. Je dôležité podporovať najmä mladé vedkyne na začiatku kariéry, aby sa nevzdávali svojich ambícií a pokračovali vo výskume aj v prípade prvých nezdarov,” uviedla Brigitte Streller, generálna riaditeľka spoločnosti L’Oréal Slovensko.

Do predchádzajúceho štvrtého ročníka sa zapojilo 28 slovenských vedkýň. Víťaznou prácou vedkyne  štvrtého ročníka L’Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede - talentový program v kategórii do 35 rokov  sa stala práca Mgr. Svetlany Miklíkovej, PhD., ktorá pôsobí na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Predmetom skúmania v rámci jej projektu je predklinický model organoidov, ktorý pozostáva nielen z prsníkových nádorových buniek, ale aj mezenchymálnych stromálnych buniek predstavujúcich dôležitú súčasť nádorového mikroprostredia.

Druhý ocenený výskum v kategórii od 36 do 45 rokov bol projekt  MUDr. RNDr. Dominiky Fričovej, PhD., ktorá pracuje v Neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave a predmetom jej oblasti výskumu je Parkinsonova choroba, kde dochádza k selektívnemu odumieraniu dopamínergných neurónov a hľadá spôsob, ako spomaliť proces starnutia týchto buniek a pomôcť pacientom.

 

V piatom ročníku môžu vedkyne svoje projekty prihlasovať od 1. apríla až do 31. mája 2021 prostredníctvom webovej stránky www.prezenyvovede.sk

Tešíme sa na projekty prihlásené v tomto ročníku.