Kadernícke salóny na Slovensku sa pripájajú k projektu zameranému na recykláciu hliníkových obalov od kozmetiky

Your description

Kadernícke salóny na Slovensku sa pripájajú k projektu zameranému na recykláciu hliníkových obalov od kozmetiky:
Buďme spolu #ovlasblizsiekprirode

Projekt Pro VALUE by L´Oréal prináša do SR iniciatívu zameranú na recykláciu hliníkových obalov od profesionálnych kaderníckych produktov.

Divízia Profesionálnych Produktov spoločnosti L'ORÉAL spúšťa spolu s vybranými partnerskými kaderníckymi salónmi na Slovensku projekt na triedenie hliníkových obalov a odpadov kumulovaných v kaderníckych salónoch, aby znížili dopad tohto odvetvia na životné prostredie.

Používanie hliníkových obalov (tuba s farbou na vlasy, stylingové prípravky ako laky na vlasy a pod.) a fólií je vďaka svojim unikátnym vlastnostiam rozšírené aj v kaderníckych salónoch. Aj keď tento typ materiálu je možné v podstate donekonečna recyklovať, sami kaderníci nevedia, ako s takým odpadom naložiť, a preto táto cenná surovina často končí na skládkach a vypadáva tak z recyklačného kruhu. Priemerný salón napríklad použije 1,5 kilometra alobalu za mesiac.

„V súlade s naším globálnym programom 'L'Oréal pre budúcnosť' hľadáme riešenie, ktoré by v regiónoch, kde pôsobíme, pomohlo zlepšiť recyklovateľnosť obalov od kozmetických prípravkov. Vzhľadom na fakt, že na Slovensku nie je ešte stále veľká časť hliníkových obalov recyklovaná a my vieme, že v tomto smere by sa dalo všeličo zlepšiť, rozhodli sme sa spustiť projekt PRO VALUE by L´Oréal. Je to pre nás skvelý okamih, pretože môžeme našim partnerským kaderníckym salónom zapojeným do projektu garantovať, že obaly, ktoré nazhromaždia, neskončia na skládke, ale získaný materiál bude recyklovaný a ďalej zmysluplne využitý,“ uviedla Brigitte Streller, generálna riaditeľka L´Oréal na Slovensku.

Kľúčovým partnerom programu PRO VALUE by L´Oréal na Slovensku je spoločnosť CONFAL, ktorá sa okrem iného zaoberá prepracovávaním odpadov z neželezných kovov.

Vďaka špeciálnej technológii spracovateľa tohto odpadu je možné prepracovať aj taký druh hliníkového odpadu, ako sú použité tuby od profesionálnych kaderníckych prípravkov (farby na vlasy, zosvetľovače, …), aerosólové nádobky (styling), ale aj hliníkové fólie používané pri farbiacich službách. 

Confal a.s. odoberá hliníkový šrot od firiem, ktoré zabezpečujú enviro-servis alebo so šrotom obchodujú, ale aj od výrobcov hliníkových odliatkov. To sú často zároveň aj zákazníci Confalu, ktorým naša spoločnosť dodáva hotové zliatiny. Tak vzniká priamy uzavretý cyklus recyklácie hliníka, ktorý funguje absolútne podľa princípov recyklovania v uzavretej odpadovej ekonomike. Firma sa nezaoberá iba spracovaním hliníkovej suroviny a výrobou zliatin.“ povedal zástupca spoločnosti CONFAL.

Do testovacej fázy zberu hliníkových obalov od prípravkov spoločnosti L´Oréal sa na Slovensku zapoja 4 kadernícke salóny.

„Sme veľmi radi, že sa program PRO VALUE by L'ORÉAL teraz rozbehne aj na Slovensku, a ponúkne tak riešenie pre kadernícke salóny, ktoré určite uvítajú iniciatívu na triedenie odpadu z hliníkových obalov za účelom ochrany životného prostredia a prispejú tak k obehovej ekonomike. “ oznámila Martina Slezáková,” oznámila Martina Slezáková, riaditeľka Divízie Profesionálnych Produktov L´Oréal na Slovensku.

V roku 2020 každý občan Slovenskej republiky vyhodil priemerne 433 kg komunálneho odpadu, z toho iba jednu tretinu vytriedil. V triedenom komunálnom odpade sú najviac zastúpené vytriedené kovy (z kontajnerov i zberných dvorov obcí a miest), ďalej papier, sklo a plasty. Z údajov zistených za rok 2020 vyplýva, že viac ako polovicu (54,4 %) z celkového vytriedeného odpadu v tonách predstavujú kovy a obaly z kovov * a iba 72 % sa zrecykluje a zhodnotí.

Od roku 2016, kedy bola na Slovensku zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV), každoročne rastie množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu (pozn. papier, sklo, plasty, kovové obaly, drevo). Pred zavedením RZV bolo na Slovensku vyzbieraných ročne približne 140 000 ton triedeného odpadu, v roku 2020 to bolo až 327 747 ton, čo je v priebehu 5 rokov takmer 2,5 násobok za rok. Len na triedenom zbere skla, plastov, papiera, kovov a dreva sa podarilo vyzbierať až 60 kg na obyvateľa, čo predstavuje oproti roku 2019 medziročný nárast o 8 %. Z jednotlivých vytriedených zložiek bol v roku 2020 najväčší percentuálny nárast v triedení zaznamenaný v komodite plasty, a to až o 19 %.**

 

O Spoločnosti L´Oréal na Slovensku

Spoločnosť L'Oréal ponúka v Slovenskej republike 28 značiek vrátane L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Vichy, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken a Matrix prostredníctvom niekoľkých distribučných kanálov – hyper a supermarketov, drogérií, lekární, parfumérií, kaderníckych salónov a internetových obchodov. Viac nájdete na www.loreal.sk

Spoločnosť L´Oréal už v marci 2021 spustila vzdelávacie weby Třídímeprokrásu.cz a Triedimeprekrasu.sk s cieľom zvýšiť povedomie a vzdelávať spotrebiteľov o triedení odpadu z hygienických a kozmetických prípravkov v Českej republike a na Slovensku. Projekty PRO VALUE by L’Oréal a 'Triedime pre krásu ' sú súčasťou programu udržateľnosti skupiny L'Oréal nazvaným „L’Oréal Pre budúcnosť“. Ich cieľom je prispieť k obehovému hospodárstvu prostredníctvom recyklačných a vzdelávacích programov.

O spoločnosti CONFAL

Confal a.s. je najväčším výrobcom hliníkových zliatin na princípe pretavovania šrotu v Slovenskej republike. Technológia výroby je prispôsobená požiadavke promptnej zmeny typu vyrábanej zliatiny, čo umožňuje veľmi pružne reagovať na dopyt.

Viac na: www.confal.sk