L’Oréal, pionier in gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Your description

L’Oréal, baanbreker in gendergelijkheid, is door Equileap uitgeroepen tot het bedrijf met de grootste gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Europa.  

Clichy, Frankrijk, 4 oktober 2018 – L’Oréal krijgt de Eerste Prijs voor Europa in de ranking van Equileap, een ranking die de professionele gelijkheid als een nieuw niet-financieel criterium telt voor investeerders.

“Diversiteit en inclusie zijn waarden die sterk verankerd zijn in het DNA van L’Oréal. Dit jaar nog zijn onze jarenlange inspanningen voor professionele gelijkheid beloond door Equileap. Hoewel we pionier zijn op het vlak van gendergelijkheid en onze inspanningen erkend worden, blijven we ons inzetten, omdat we ervan overtuigd zijn dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen een uitdaging is voor de performance en een bron van innovatie”, vertelt Jean-Claude Le Grand, Algemeen Directeur Human Resources van de L’Oréal-groep.

De Equileap-ranking is de enige internationale intersectorale ranking die de gepubliceerde gegevens van 3.000 bedrijven analyseert. Het doel: ervoor zorgen dat investeerders zien welke de vooruitstrevende bedrijven zijn op het vlak van gendergelijkheid, zodat ze daarna investeringsbeslissingen kunnen nemen op basis van dit niet-financiële criterium. Naast een internationale ranking, stelt Equileap dit jaar rankings per geografische zone op. L’Oréal was nr. 1 van de ranking in 2017 en wint in 2018 de Europese Prijs.


Pionier op het vlak van gelijkheid

L’Oréal zet zich dagelijks, overal ter wereld in voor de bevordering van vrouwen: gelijke toegang tot promotie, opleidingen en een dichting van de loonkloof. L’Oréal is inderdaad een voorloper door een beroep te doen op het INED (Nationaal Instituut voor Demografisch Onderzoek in Frankrijk) al sinds 2007, om de jaarlijkse verloning van de medewerkers in Frankrijk te analyseren. Sinds 2018, past de Groep deze strategie op internationaal niveau toe. Het bedrijf laat ook regelmatig een audit uitvoeren om in 23 landen GEEIS-certificaten (Gender Equality European and International Standard) te verkrijgen en EDGE-certificaten (Economic Dividends for Gender Equality) in 7 landen.

Het aantal bedrijven dat zijn gegevens publiceert inzake gendergelijkheid is gestegen in 2018. Hoewel L’Oréal dit jaar op de tweede plaats staat op de internationale ranking, benadrukt Jean-Claude Le Grand: “aangezien er steeds meer bedrijven werk maken van gelijkheid, zullen wij sneller kunnen vorderen en echt iets teweeg kunnen brengen”. Want alle onderzoeken zijn het eens: gelijke kansen en gelijkheid binnen bedrijven zijn krachtige hefbomen voor groei. Gemengde bedrijven zijn bovendien 21% efficiënter dan de andere (bron: McKinsey, “Delivering through diversity”, januari 2018).

Om het persbericht van Equileap 2018 te lezen: https://equileap.org/press-releases-videos/


Over L’Oréal 

Al meer dan 100 jaar wijdt L’Oréal zich aan schoonheid. Met een internationale portefeuille van 34 verschillende en complementaire merken heeft de Groep in 2017 een omzet gemaakt van 26,02 miljard euro en telt het 82.600 medewerkers wereldwijd. Beautywereldleider L’Oréal is aanwezig in alle distributiekanalen: de markt van de massaconsumptie, de department stores, de apotheken en de parafarmacieën, de travel retail, de merkboutiques en de e-commerce.

L’Oréal baseert zich op haar uitmuntendheid in onderzoeks- en innovatiedomeinen en haar 3.885 onderzoekers om te beantwoorden aan alle schoonheidsbehoeftes wereldwijd. Via het programma “Sharing beauty with all” is L’Oréal ambitieuze engagementen aangegaan inzake duurzame ontwikkeling in heel haar waardeketen tegen 2020.

Voor meer informatie: https://mediaroom.loreal.com/

 

Over Equileap

De missie van Equileap bestaat erin de vooruitgang inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen te versnellen binnen bedrijven dankzij investeringen, beurzen en een betere kennis van het onderwerp. Met vestigingen in Amsterdam en Londen gebruikt Equileap al zijn winst voor projecten die vrouwen ondersteunen, om zo de structurele oorzaken van professionele ongelijkheid aan te pakken. Equileap is de belangrijkste organisatie die gegevens verschaft over de gelijkheid binnen organisaties en bedrijven. Equileap richt zich tot overheden, bedrijven en investeerders. Tot op heden werd 620 miljoen dollar geïnvesteerd op basis van gegevens van Equileap.

 

Perscontact L’Oréal Belgilux

L’Oréal Belgilux
Brigitte Bekaert
Director Corporate Communication, Sustainability, Philantropy and Public Affairs
Tel : +32 2 210 05 37
E-mail: [email protected]