L'Oréal надає 150 мільйонів євро на підтримку соціально незахищених категорій жінок і захист природи

В умовах пандемії коронавірусу Covid-19, для подолання її наслідків, компанія L'Oréal оголошує про безпрецедентну програму соціальної та екологічної солідарності «L'Oréal в інтересах майбутнього», спрямовану на вирішення таких першочергових завдань:

  • Надання 50 млн євро для створення цільового благодійного фонду підтримки організацій, які надають допомогу найбільш незахищеним в соціальному сенсі жінкам, які стали першими жертвами соціально-економічної кризи внаслідок пандемії
  • Інвестування 100 млн євро в заходи, пов'язані із захистом навколишнього середовища, для відновлення постраждалих від впливу людини природних екосистем і заходи, що перешкоджають зміні клімату (імпакт інвестиції).

50 мільйонів євро на допомогу найбільш незахищеним в соціальному сенсі жінкам

Група L'Oréal, яка впродовж всієї історії свого існування прагнула допомагати жінкам, і сьогодні продовжує робити це, оскільки жінки непропорційно більшою мірою страждають від наслідків кризи, зумовленої Covid-19, в частині втрати роботи і доходів. Більшість неповних сімей знаходиться саме під їхньою опікою, тому все частіше такі жінки вимушені звертатися за допомогою до благодійних фондів для задоволення елементарних потреб таких сімей. Водночас, в усьому світі відзначається зростання домашнього та сексуального насильства (яке тільки у Франції зросло на 30%), в тому числі, через введений режим самоізоляції.

Щоб допомогти жінкам, які протистоять насильству, L'Oréal виділяє 50 млн євро для створення фонду підтримки громадських і благодійних організацій у цій сфері, що дозволить їм здійснити заходи, спрямовані на боротьбу з бідністю, інтеграцію жінок в професійне і соціальне середовище, надати екстрену допомогу жінкам з-поміж біженців і тих, хто втратив працездатність, захистити від насильства і підтримати постраждалих від нього.

100 млн євро на інвестиції у сфері захисту довкілля

На додаток до стратегічної програми сталого розвитку Sharing Beauty with All, яка спрямована на пом'якшення негативного впливу виробничо-збутового ланцюжка на навколишнє середовище, Група L'Oréal також інвестує 100 мільйонів євро у вирішення двох головних екологічних проблем:

Відновлення постраждалих від впливу людини природних екосистем: 50 мільйонів євро спрямовуються на фінансування проєктів з відновлення морських і лісових екосистем, які, крім іншого, створюють нові можливості соціального і економічного розвитку для населення, яке залежить від цих екосистем (через розвиток сталого сільського господарства і рибальства, екотуризму, продаж вуглецевих квот). Метою «Фонду L'Oréal з відтворення природи» є відновлення одного мільйона гектарів деградованих екосистем, поглинання від 15 до 20 мільйонів тонн CO2 і створення сотні робочих місць до 2030 року.

Заходи, що перешкоджають зміні клімату: 50 мільйонів євро спрямовуються на проєкти, пов'язані з розвитком економіки замкненого циклу. Виділяючи ці кошти, Група L'Oréal прагне зробити власний внесок у пошук рішень та створення бізнес-моделей на підтримку розвитку т.зв. «циклічної» економіки, в першу чергу, в частині перероблення та утилізації пластикових відходів.

Олександра Пальт, Віцепрезидент Групи L'Oréal з питань корпоративної соціальної відповідальності, зазначила: «Криза, що виникла внаслідок пандемії коронавірусу Covid-19, не лише нікого не милує, але й ще більше посилює нерівність, особливо руйнівно впливаючи на людей, які і так знаходяться у скрутному соціальному та економічному становищі, або є жертвами насильства, особливо, жінок. Для нас вкрай важливо зробити щось, щоб підтримати найбільш незахищених з них. Але ця соціальна криза не зменшила наше занепокоєння питаннями охорони довкілля. Якщо ми хочемо знайти стійкий і інклюзивний шлях розв’язання цих проблем, ми повинні також зосередити увагу на попередженні змін клімату і руйнування біорозмаїття, які у цей час загрожують ще глибше і нещадніше можуть похитнути засади нашого життя, суспільства і економіки, що також в першу чергу, позначиться на жінках».