L'Oréal Citizen Day

L’Oréal Citizen Day:

Medarbejderne støtter op om humanitære organisationer på koncernens årlige frivilligdag

L’Oréal Citizen Day er en årlig begivenhed, hvor virksomhedens medarbejdere bruger en hel arbejdsdag og stiller deres arbejdskraft og energi til rådighed for sociale, humanitære og miljø-organisationer eller NGO’er. L’Oréal Frivilligdag har eksisteret siden 2010. Det er en verdensomspændende begivenhed, og aktiviteterne er valgt ud fra, hvad der giver mening i hvert enkelt land, inden for miljø, inter-kulturel forståelse, inklusion og integration på jobmarkedet

Et stort antal medarbejdere deltager hvert år på denne frivilligdag. I 2019 brugte 250 medarbejdere i Danmark 2000 arbejdstimer til gavn for lokalsamfundet for at støtte op om de valgte målgrupper.

I 2019 havde L’Oréals medarbejderteams valgt at støtte følgende lokale velgørenhedsorganisationer:

  • Bybi i København: et socialt project, som støtter biodiversitet ved at passe bistader på Københavns tage – og ved L’Oréals distributionscentral I Greve
  • Hellebro i Valby er et værested for unge hjemløse med målsætningen at bringe dem tilbage til samfundet og sikre hjælp til selvhjælp
  • Grennessminde i Tåstrup er et økologisk gartneri som får unge og personer udenfor arbejdsmarkedet i jobprøvning. Her plantes 3 frugthaver i samarbejde med foreningen Plant et Træ
  • Røde Kors asylcenter i Avnstrup skabte L’Oréals medarbejdere en god dag for beboerne, samtidig med at de forskønnede området
  • I samarbejde med Miljøkajakken i København samledes affald i Københavns Havn og kanaler.

"Dette initiativ viser hvert år det enestående engagement vores medarbejdere har i lokalsamfundet og for at gøre en forskel. Det er kun én dag, men det er en dag, der skaber gode minder for både dem, vi arbejder til gavn for, og for alle de frivillige’ siger CSR & Philanthropy Lead Nordic, Sonja Christensen. ’Citizen Day er en vigtig del af vores virksomhedskultur og kilde til fælles stolthed i firmaet’.

Citizen Day startede i 2010, og denne årlige frivilligdag har givet medarbejdere i næsten 65 lande mulighed for at arbejde frivilligt til gavn for samfundet med mere end en million frivillige arbejdstimer til hundredevis af organisationer og dem de yder velgørenhed for. Hvert år deltager næsten 30.000 medarbejdere i forskellige initiativer i forbindelse med Citizen Day.