L’Oréal panostaa vastuullisuuteen yhteistyössä ruotsalaisten tutkijoiden kanssa

L’ORÉAL PANOSTAA VASTUULLISUUTEEN YHTEISTYÖSSÄ RUOTSALAISTEN TUTKIJOIDEN KANSSA

L'ORÉAL-konsernin ja kansainvälisesti tunnetun Stockholm Resilience Centerin välisen yhteistyön tavoitteena on selvittää, miten voimme käsitellä globaaleja ympäristöongelmia paremmin ja tehdä tietoisia valintoja kestävän kehityksen hyväksi – hyödyttäen sekä ihmisiä, ympäristöä että liiketoimintaa.

Kuluttajat haluavat kestävän kehityksen huomioivia tuotteita, ja yritykset haluavat toimia vastuullisemmin. Stockholm Resilience Centren ja L'Oréal-konsernin välinen tutkimusyhteistyö keskittyy kosmetiikkateollisuuden vastuulliseen ja kestävään toimintaan.
Maailman suurimpana kosmetiikkayrityksenä meillä on eettinen vastuu vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä ympäristön, yhteiskunnan että talouden kannalta. Lisäksi kuluttajat vaativat yhä kestävämpiä tuotteita ja yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteiden yhteiskunnallisista ja ekologisista vaikutuksista. Juuri nämä asiat ovat olleet kestävän kehityksen ohjelmamme SharingBeautyWithAll (SBWA) pohjana vuodesta 2013 alkaen. SBWA asettaa kestävyyden ja vastuullisuuden arvoketjun ytimeen; raaka-aineista, hankinnasta ja tuotannosta kuljetukseen, pakkaamiseen, vähittäismyyntiin ja kierrätykseen. Ohjelmassa määritellään konkreettiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka koskevat koko arvoketjun vaikutuksia.

Yhteistyö Stockholm Resilience Centerin kanssa mahdollistaa huippuluokan tieteellisen tutkimuksen, jonka avulla voimme parantaa kestävyyspyrkimyksiämme ja vaikuttaa merkittävästi biosfäärin vastustuskykyyn, joka on yksi keskuksen ydintutkimusalueista. Toinen yhteistyön johtajista, Stockholm Resilience Centerin Sarah Cornell korostaa, miten suuri yleisö voi hyötyä projektista: "Tämä projekti todella osoittaa, miten globaali kestävyys liittyy jokapäiväisiin toimiimme ja päätöksiin käyttämistämme tuotteista."

Eettisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi L'Oréalin tutkimus- ja kehitysyksikön kansainvälinen kestävän kehityksen johtaja Laurent Gilbert korostaa, että yhteistyöllä on myös liiketoimintaan liittyviä tarkoitusperiä. Tekemällä yhteistyötä Resilience Centerin kanssa L'Oréal voi keskittyä vastuullisen yritystoiminnan seuraavaan vaiheeseen eli innovaatioihin:

"Seuraava kestävyyshaasteemme on mennä askeleen pidemmälle ja tehdä enemmän kuin vain parantaa arvoketjun prosesseja. Yhteistyö Stockholm Resilience Centerin tutkijoiden kanssa ohjaa meitä luomaan innovaatioita globaalilla tasolla."