L'Oréal Nordic-ansatte viet over 4000 timer til lokalsamfunnet via Citizen Day

L’Oréal Nordic-ansatte viet over 4000 timer til lokalsamfunnet via Citizen Day.

4 land. 20 veldedige aktiviteter. Mer enn 450 ansatte og 4000 timer brukt!
De nordiske teamene har mobilisert lokalsamfunnene for å skape en positiv sosial effekt.

Til lands og langs kysten – sammen utgjorde vi en forskjell.
Fra innsamling av avfall ved kysten i Norge, hvor teamet samlet inn mer enn 350 kg avfall, til fjerning av uønskede planter i skogene i Finland, til å hjelpe til ved et asylmottak i Danmark og organisere sommerleirer for sårbare pensjonister i Sverige. Aktivitetene varierte på tvers av Citizen Days kjerneområder: Kjemp mot ekskludering, intergenerasjonell solidaritet, funksjonshemming, miljø og arbeidsinnsats. Alt i alt, engasjerte de fire nordiske landene seg i 20 forskjellige veldedighetsaktiviteter og viet mer enn 4000 arbeidstimer til lokalsamfunnet.