L’Oréal Nordics medarbetare ägnar över 4 000 timmar åt lokalsamhällen under den årliga L'Oréal Citizen Day

1 syfte. 4 länder. 20 välgörenhetsaktiviteter. Mer än 450 anställda och 4 000 arbetstimmar!
De nordiska teamen har mobiliserat sig för att våra lokalsamhällen ska ha en positiv social påverkan.

På marken, vid havet – vi gör skillnad.
Från att samla in avfall vid havet i Norge där teamet samlade in mer än 350 kg avfall till att ta bort oönskade växter i Finlands skogar, hjälpa till vid ett flyktingboende i Danmark och organisera sommarläger för utsatta pensionärer i Sverige. Aktiviteterna varierar och riktar in sig på kärnområdena: bekämpa uteslutning, intergenerativ solidaritet, funktionshinder, miljö och agerande för anställning.  År 2019 ägnade sig sammantaget de fyra nordiska länderna till 20 olika välgörenhetsaktiviteter och mer än 4 000 arbetstimmar åt våra lokalsamhällen.