L'Oréal-UNESCSO For Women in Science i Sverige

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset, mend stöd av Sveriges Unga Akademi, har som syfte att

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademis syfte är att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap, fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Priset delades senast ut den 8 mars 2021.

Priset hedrar två lovande kvinnliga forskare för kvaliteten på deras forskning och utveckling mot självständighet, och syftar till att uppmuntra dem att fortsätta med en karriär inom vetenskapen.

Priset är 150 000 kronor per person och pristagarna kommer också att inbjudas till ett ettårigt mentorprogram som organiseras av Sveriges Unga Akademi.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige delas ut i samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges Unga Akademi.