L’Oréal samarbetar med svenska forskare i nästa fas av hållbarhet

Ett samarbete mellan L’Oréal Group och det internationellt erkända Stockholm Resilience Center syftar till att undersöka hur vi kan hantera de globala miljöproblemen bättre och göra välgrundade val för hållbar produktutveckling – bra för både människor, miljö och företag. Konsumenter vill ha mer hållbara produkter och företag vill veta hur de ska bli mer hållbara.

Ett affärsvetenskapligt samarbete mellan Stockholm Resilience Centre och L’Oréal Group undersöker hållbarhet i kosmetikabranschen.
Som världens största skönhetsföretag har vi ett etiskt ansvar att minska risken för ytterligare klimatförändringar – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Dessutom vill konsumenterna ha allt mer hållbara produkter och detaljerad information om produkternas sociala och miljömässiga påverkan. Det är drivkrafterna bakom vårt hållbarhetsprogram Sharing Beauty With All (SBWA) från 2013. SBWA sätter hållbarhet i centrum i hela värdekedjan: från ingredienser, inköp och produktion till transport, paketering, återförsäljning och återvinning. Programmet fastställer konkreta hållbarhetsmål för vår påverkan i hela värdekedjan.

Affärsvetenskapliga samarbeten med Stockholm Resilience Center ger oss insikter från toppmodern vetenskaplig forskning. Det innebär att vi kan förbättra vårt hållbarhetsarbete och bidra till att göra en påtaglig skillnad för biosfärens motståndskraft, som är ett av centrumets viktigaste forskningsområden. En av ledarna för samarbetet är Sarah Cornell från Stockholm Resilience Center och hon menar att allmänheten kan dra nytta av projektet: – Det här projektet visar verkligen hur global hållbarhet är kopplad till vårt dagliga arbete och de beslut vi alla fattar om produkterna vi använder.
Förutom det etiska och samhälleliga syftet belyser Laurent Gilbert, International Director of Sustainable Innovation på L'Oréal R& I, hur samarbetet har ett affärsmässigt syfte. Genom att samarbeta med Resilience Center kan L'Oréal fokusera på nästa fas i verksamheten inom hållbarhet, nämligen innovation:
– Vår nästa hållbarhetsutmaning är att gå ett steg längre än att förbättra våra processer längs hela värdekedjan. Samarbetet med forskare på Stockholm Resilience Center kommer att vägleda oss i vår fortsatta innovationsförmåga inom globala gränser.