|

L'Oréal Norge: Åpenhetsloven

L’Oréal er et selskap som består av mennesker hvis handlinger og produkter påvirker mennesker så vel som planeten vår. Det er vårt ansvar å sikre at vi respekterer menneskerettigheter ved å unngå negative påvirkninger på mennesker og for planeten fra våre aktiviteter, og ved å bidra til positive virkninger hvor vi kan.