Åpenhetsloven

L'Oréal respekterer menneskerettigheter

L’Oréal er et selskap som består av mennesker hvis handlinger og produkter påvirker mennesker så vel som planeten vår. Det er vårt ansvar å sikre at vi respekterer menneskerettigheter ved å unngå negative påvirkninger på mennesker og for planeten fra våre aktiviteter, og ved å bidra til positive virkninger hvor vi kan.

I 2017 vedtok vi vår globale menneskerettighetspolicy (Human Rights Policy), i tråd med FNs standarder. I 2020 lanserte vi vår policy for ansattes menneskerettigheter (Employee Human Rights Policy), fordi det å sette et eksempel starter innenfra, ved å sikre universelle sosiale standarder for menneskene som utgjør L’Oréal.

Leverandører – L’Oréals Mutual Ethical Commitment letter (‘Etisk Forpliktelsesbrev’)

Vi verdsetter våre leverandører og integrerer dem i vårt økosystem. Derfor har L’Oréal over lang tid presentert og forklart forpliktelsene og standardene når det gjelder menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøforvaltning og forretningsintegritet som gjelder i våre egne enheter over hele verden. Siden våre leverandører spiller en nøkkelrolle i utviklingen av våre aktiviteter, ber vi dem om å oppfylle de samme standardene og å favorisere de som er villige til å gjøre det tilsvarende. Vi går ikke på akkord med våre verdier og prinsipper samtidig som vi støtter de kontinuerlige forbedringer innenfor dette området.

I samsvar med våre etiske Etiske retningslinjer og som en støtter av United Nations Global Compact (se fremdriftsrapporten vår her), ble denne sterke, gjensidige forpliktelsen initiert i 2002 med L’Oréals Mutual Ethical Commitment Letter, som alle våre strategiske leverandører har signert.

I 2021 utga vi en oppdatert versjon av Mutual Ethical Commitment Letter for å understreke den gjensidige forpliktelsen som vi og våre leverandører deler når gjelder å bygge en relasjon. Dette dokumentet omfatter menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøforvaltning og forretningsintegritet, inkludert mulighet for våre forretningspartnere til å bruke vårt varslingssystem, L’Oréal Speak Up, hvis de føler at vi ikke lever opp til våre egne høye etiske standarder. Vi ruller progressivt ut denne nye versjonen til alle leverandører over hele verden.

Med L’Oréals Mutual Ethical Commmitment Letter sikrer vi at arbeidernes rettigheter respekteres, og at det bidrar til avskaffelse av alle former for diskriminering, inkludert kampen mot barnearbeid.

NORGE

Den norske åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter plikter knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold og gir forbrukere og andre rett til informasjon om hvordan dette håndteres av virksomheten.

L’Oréal har prosedyrer og prosesser på plass for å overholde den norske åpenhetsloven. For ytterligere informasjon, se vedlagte redegjørelse for 2022/2023 og informasjonen gitt under ‘Respekterer menneskerettigheter".

Dersom du har spørsmål til hvordan L’Oréal adresserer og håndterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vennligst send en skriftlig henvendelse til: Consumer Care - [email protected]