L'Oréal for the future

Våra hållbarhetsmål för 2030

L'Oréal lanserar sitt nya hållbarhetsprogram ”L'Oréal for the Future”, som fastställer koncernens ambitioner för 2030. I samband med växande miljömässiga och sociala utmaningar påskyndar L'Oréal sin omvandling till en modell som respekterar de planetära gränserna och förstärker sina åtaganden för både hållbarhet och inkludering.

Omvandling av L’Oréal’s företagsmodell för att respektera de planetära gränserna:

 • 2025 kommer alla L'Oréals anläggningar ha uppnått koldioxidneutralitet genom förbättrad energieffektivitet och användning av 100% förnyelsebar energi
 • 2030 kommer 100% av plasten som används i L’Oréals produktförpackningar antingenfrån återvunnen eller biobaserade källor
 • 2030 kommer L’Oréal att ha reducerat det totala koldioxidutsläppet per produkt med 50%, jämfört med 2016 baslinje

Aktivt bidra och stödja brådskande globala sociala och miljömässiga behov genom en ambitiös investeringsplan som lanserades i maj 2020:

 • L’Oréal investerar 150 miljoner euro för att ta itu med brådskande sociala och miljömässiga frågor.

”L’Oréals hållbara revolution går in i en ny era. De utmaningar som planeten står inför är enastående, och det är viktigt att påskynda våra ansträngningar för att bevara de planetära gränserna inom vilket mänskligheten kan fungera säkert och hållbart Vi gör det i vår egen affärsverksamhet och i vårt bidrag till samhället i stort. Vi vet att de största utmaningarna återstår att komma och L’Oréal kommer att förbli trogen sin ambition: att verka inom de planetära gränserna ”, sade Jean-Paul Agon, Ordförande och VD för L’Oréal. 

 

Omvandlar sin verksamhetsmodell för att respektera de “planetära gränserna”

De planetära gränserna, är gränser, som om de korsas, kommer att äventyra jordens kapacitet som livsmiljö för mänsklig utveckling. Att respektera ett hållbart och säkert utrymme för mänskligheten måste vara en prioritet under de kommande decennierna, som forskare enhälligt är överens om (1), och det är därför L’Oréal strävar efter att gå över till ett sätt att driva hela sin verksamhet inom de planetära gränserna.
Därför har gruppen definierat nya kvantifierbara mål för 2030, för att bekämpa klimatförändringar som stöds av initiativet "Science Based Targets" (2), men kommer också att gå ett steg längre genom att adressera tre andra stora miljöfrågor: bevarande av biologisk mångfald, hållbar vattenhantering och cirkulär användning av resurser. För att säkerställa att vår verksamhet respekterar en resursbegränsad planet och rättvisa för de samhällen vi verkar i, kommer L'Oréal inte bara att fortsätta att minska sin direkta inverkan på miljön, utan också minska effekterna av hela sin verksamhet inklusive våra leverantörer och konsumenter.

”Under det senaste decenniet har vi i grunden förändrat vårt företag och placerat hållbarhet i själva kärnan i vår affärsmodell. Med våra nya åtaganden går vi in i en ny fas för att påskynda den omvandlingen: att gå utöver vår direkta miljöpåverkan, hjälpa konsumenterna att göra mer hållbara val samt generera ett positivt socialt och miljömässigt bidrag. Som branschledande anser vi att det är vår roll att bidra till att bygga ett inkluderande och hållbart samhälle”, sa Alexandra Palt, L’Oréal Chief Corporate Responsibility Officer.


Ett konkret exempel på vad L’Oréal vill uppnå: 2025 kommer hela koncernens tillverknings-, administrations- och forskningsanläggningar att nå koldioxidnautralitet genom att förbättra energieffektiviteten och använda 100% förnybar energi. Genom detta åtagande vill L’Oréal bidra till en snabbare övergång till förnybar energi i länder där de verkar

 

Att ge L’Oréals konsumenter möjlighet att välja hållbara konsumtionsval

L’Oréal anser att inkludera sitt affärsekosystem (kunder, leverantörer och konsumenter) är en del av dess ansvar.

För att hjälpa sina 1,5 miljarder konsumenter att göra mer hållbara val har L’Oréal utvecklat en produktmekanism för miljömärkning och social inverkan. Märkningen kommer att innehålla en poängsättning på en skala från A till E, med en "A" -produkt som betraktas som "bäst i klassen" när det gäller miljöpåverkan. Metoden godkändes av oberoende vetenskapliga experter och data har verifierats av Bureau Veritas Certification, ett oberoende granskande certifierings organ. Etiketter och poäng kommer att vara tillgängliga på produkternas webbsidor. Det första varumärket som implementerade den nya metodiken från och med 2020 är Garnier för sina hårvårdsprodukter, det tredje största skönhetsvarumärket i världen och marknadsledande i Frankrike. Denna märkning kommer successivt att utvidgas till andra länder, L’Oréals varumärken och produktkategorier.

 

Aktivt bidra och stödja brådskande globala sociala och miljömässiga behov genom en ambitiös investeringsplan som lanserades i maj 2020:

L’Oréal tillkännagav i maj 2020 att det kommer att avsätta 150 miljoner euro för att adressera brådskande sociala och miljömässiga frågor:

 • L’Oréal investerar 100 miljoner euro för att hantera viktiga miljöutmaningar. 50 miljoner euro kommer att användas för att finansiera projekt för återställandet av skadade ekosystem inom skog och marina miljöer genom en fond som heter L’Oréal Fund for Nature Regeneration, som ska drivas av Mirova, ett dotterbolag till Natixis Investment Managers(3). Ytterligare 50 miljoner euro kommer att gå till finansiering av projekt kopplade till cirkulär ekonomi.
 • För att hjälpa utsatta kvinnor skapar L’Oréal också en välgörenhetsfond på 50 miljoner euro. Det kommer att stödja fältorganisationer och lokala välgörenhetsorganisationer i deras ansträngningar att bekämpa fattigdom, hjälpa kvinnor att uppnå social och professionell integration, tillhandahålla nödhjälp till flyktingar och funktionshindrade kvinnor, förebygga våld mot kvinnor och stödja offer.

 

Om L’Oréal’s hållbarhetsåtaganden: vi börjar inte från början

Mycket tidigt blev L’Oréal medveten om behovet av att svara mot miljöutmaningar. Som ett industriföretag var det mest uppenbara och nödvändiga steget att påbörja omvandlingsprocessen med våra produktionsanläggningar och distributionscentraler. Denna första fas är snart avklarad..

 • Sedan 2005 har koncernen minskat koldioxidutsläppen från sina anläggningar och distributionscentraler med 78% i absoluta termer, vilket överskrider det ursprungliga målet om 60% fram till 2020, samtidigt som produktionsvolymen ökade med 37% under samma period.
 • I slutet av 2019 hade L’Oréal 35 koldioxidneutrala anläggningar (vilket innebär att de använder 100% förnybar energi), inklusive 14 fabriker.

2013 beslutade L'Oréal att ta itu med kärnan i sin verksamhet: utvecklingen av skönhetsprodukter, i dess globala hållbarhetsprogram Sharing Beauty With All och tillkännagav konkreta hållbarhetsmål fram till 2020. I centrum står ett innovativt verktyg som kallas SPOT (Sustainable Product Optimization Tool), utformad för att bedöma och förbättra miljö- och social prestanda för produkter inom gruppens samtliga varumärken. Hållbarhet är nu helt integrerad i designprocessen för koncernens nya produkter, från de tidigaste stadierna.

 • 85% av produkterna som skapades eller renoverades 2019 hade en förbättrad miljö- och social profil.
 • I slutet av 2019 har L’Oréal hjälpt 90.635 personer från missgynnade samhällen att hitta sysselsättning genom programmen för solidariska inköp och inkludering.
 • L’Oréal är det enda företaget i världen som har uppnått ett A-poäng i alla tre CDP-rankningar - klimatskydd, vattenhantering, skogsbevarande - fyra år i rad.

 

1. The concept of “planetary boundaries” was defined in 2009 by a group of Earth system and environmental scientists, led by the Stockholm Resilience Centre and the Australian National University.

2. The “Science Based Targets initiative” is a partnership between CDP, UN Global Compact, WRI and WWF. It seeks to encourage businesses to commit to a voluntary transition towards a low carbon economy, in line with the +1.5°C trajectory recommended by international climate experts.

3. The “L’Oréal Fund for Nature Regeneration” will be an “Other Alternative Investment Fund” within the meaning of article L. 214-24 III of the French Monetary and Financial Code and will be established in the form of a simplified joint-stock company with variable capital. The “L’Oréal Fund for Nature Regeneration” will be exclusively dedicated to L’Oréal and its affiliates and will not be marketed to third-parties nor subscribed by third parties. Further, this document does not constitute an “offer of securities to the public” within the meaning of EU Regulation 2017/1129 (“Prospectus Regulation”).

Commitments

.PDF?REV=956E2670988A41959EAD20F50AE1E29C

L'Oréal For the Future

L'Oréal For the Future
Download