L’Oréal inngår samarbeid med svenske forskere om neste fase av bærekraft

L’ORÉAL INNGÅR SAMARBEID MED SVENSKE FORSKERE OM NESTE FASE AV BÆREKRAFT

Et samarbeid mellom L’ORÉAL-gruppen og det internasjonalt anerkjente Stockholm Resilience Center går ut på å undersøke hvordan vi bedre kan håndtere de globale miljøproblemene og ta informerte valg for bærekraftig produktutvikling – det er godt for både mennesker, miljøet og virksomheten.

Forbrukerne ønsker mer bærekraftige produkter, og bedriftene ønsker å vite hvordan de kan bli mer bærekraftige. Et forretningsvitenskapelig samarbeid mellom Stockholm Resilience Centre og L’Oréal Group undersøker bærekraft i kosmetikkindustrien.
Som verdens største skjønnhetsselskap har vi et etisk ansvar for å redusere risikoen for ytterligere klimaendringer – både miljømessig, sosialt og økonomisk. Dessuten krever forbrukerne stadig mer bærekraftige produkter og detaljert informasjon om de sosiale og økologiske virkningene av produktene. Dette er drivkreftene bak vårt bærekraftprogram SharingBeautyWithAll (SBWA) fra 2013. SBWA setter bærekraft i sentrum av verdikjeden; fra ingredienser, innkjøp, produksjon til transport, emballasje, detaljhandel og resirkulering, og programmet setter opp konkrete bærekraftsmål for å adressere vår påvirkning på tvers av verdikjeden.

Samarbeidet med Stockholm Resilience Center gir oss innsikt fra toppmoderne vitenskapelig forskning for å forbedre vår innsats innen bærekraft og bidra til å gjøre en konkret forskjell for biosfærens motstandsdyktighet, som er et av de viktigste forskningsområdene i senteret. Medleder Sarah Cornell fra Stockholms Resilience Center fremhever hvordan allmennheten kan dra nytte av prosjektet: "Dette prosjektet viser virkelig hvordan global bærekraft er knyttet til våre daglige handlinger og de beslutningene vi alle tar angående produktene vi bruker".

Foruten det etiske og samfunnsmessige formålet, fremhever den internasjonale direktøren for bærekraftig innovasjon i L'Oréal R&I, Laurent Gilbert, hvordan samarbeidet har et forretningsmessig formål. Ved å samarbeide med Resilience Center kan L'Oréal fokusere på neste fase av forretningssiden for bærekraft, nemlig innovasjon:

“Vår neste bærekraftutfordring er å gå ett skritt videre fra det å forbedre prosessene våre langs verdikjeden. Samarbeid med forskere ved Stockholms Resilience Centre vil hjelpe oss med å fortsette innovasjonen innenfor globale grenser".