L’Oréal получава признание като едно от най-етичните дружества на света за 2021 г.

Your description

За 12 път L’Oréal официално е наречено от Ethisphere едно от най-етичните дружества на света.

 

Значението на етиката в контекста на 2020 г.

Това признание подчертава, че укрепването на етичните принципи на почтеността, уважението, смелостта и прозрачността в нашите ежедневни практики, насочени към планетата, хората и нашите продукти, вдъхнови, напътства и даде сила на L’Oréal да се изправи пред предизвикателствата на 2020 г.

Институтът Ethisphere

Институтът Ethisphere е дружество с идеална цел, което определя и измерва корпоративните етични стандарти, връчва признания на дружества, които постигат отлични резултати, и промотира добрите практики в корпоративната етика.

Тази година оценяването беше оптимизирано, а критериите бяха разширени, за да се измери как кандидатите се адаптират и отговарят на световната здравна пандемия, екологичните, социалните и управленските фактори, безопасността, справедливостта и равенството, както и социалната справедливост.

„Поздравления на всички от L’Oréal за получаването на титлата „Най-етично дружество на света“. Докато се справяхме с трудните предизвикателства на 2020 г., видяхме, че дружествата са водещи – преди всички останали институции – в спечелването на доверието на заинтересованите страни чрез устойчивост и ангажираност към етиката и почтеността.“

Тимъти Ерблич, главен изпълнителен директор на Ethisphere

„Това дванадесето признание от Ethisphere е истински източник на гордост. То показва, че стремежът да бъдеш за пример по отношение на етиката подготвя едно дружество за предизвикателствата на утрешния ден“

Жан-Пол Агон,

Председател и главен изпълнителен директор на L’Oréal

„Обвързването на нашите дейности с нашите здрави ценности и взискателни етични принципи спомага за признаването на L’Oréal като едно от най-етичните дружества на света за 12 път“

Жан-Кристоф Саутори,

Главен ръководител „Етика, риск и съответствие“ на L’Oréal