fwis sk hero pic web

L'Oréal na Slovensku ocenil tri talentované vedkyne

L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko - talentový program 2022

SVET POTREBUJE VEDU, VEDA POTREBUJE ŽENY

Program L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku ocenil tri talentované vedkyne

Bratislava: Podporiť výskumníčky pôsobiace na Slovensku a uznať ich dôležitú prácu – to je cieľ talentového programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý už spoznal laureátky svojho 6. ročníka. Tri mladé nadané vedkyne si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum. Spoločnosť L'Oréal na tomto programe spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO.

Hoci ľudstvo dnes zažíva štvrtú priemyselnú revolúciu, ktorá stiera hranice medzi fyzickým, digitálnym a biologickým svetom, ženy sú súčasťou tejto zmeny iba z malej časti. V oblastiach, akými sú IT, nanotechnológie, matematika, fyzika či strojárstvo, sú vedkyne nedostatočne zastúpené vo väčšine krajín. Z celkového počtu absolventov vedeckých a technologických odborov predstavujú ženy jednu tretinu (36 %) a na riaditeľských vedeckých pozíciách ich pracuje iba 9 %. Naopak, ženy tvoria 70 % pracovníkov v zamestnaniach s vysokým rizikom automatizácie, pričom sa odhaduje, že do roku 2050 zanikne polovica súčasných pracovných miest. Ženy stratia päť pracovných miest na každé získané, zatiaľ čo muži prídu iba o tri miesta.*

L'Oréal stojí za ženami vo výskume

Povzbudiť dievčatá a mladé ženy, aby sa nebáli vydať sa v živote na vedeckú dráhu, je zámerom programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Jeho 6. ročník už spoznal tri laureátky vo veku do 40 rokov (vrátane), ktoré pôsobia na Slovensku. Ocenené výskumníčky si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť na profesijný, ale aj na osobný rozvoj. Celkovo sa do programu tento rok zapojilo viac ako 20 vedkýň.

„Zastúpenie žien vo výskumnej sfére, najmä na vedúcich pozíciách, je veľmi nízke. Je preto dôležité vytvárať vedkyniam také podmienky na prácu, aby dokázali skĺbiť pracovný život s tým osobným. Veríme, že aj vďaka nášmu programu si ženy uvedomia, aké sú vo svete vedy veľmi potrebné,“  povedal Petr Štěpánek, PhD., Vedecký riaditeľ L'Oréal na Slovensku.

Prihlásené vedecké projekty hodnotila odborná komisia v SAV, ktorej predsedala prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV : „Sme veľmi radi, že sa do nášho grantového programu prihlásilo množstvo vedkýň s jasnou víziou toho, čo chcú vo výskume dosiahnuť.  Ženy vo vede ťahajú oproti mužom za kratší koniec, preto je najvyšší čas, aby sa ich postavenia zrovnoprávnili. Veda je otvorená pre všetkých.“ 

Čomu sa venujú laureátky?

Šiesty ročník programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede udelil ceny celkovo v troch výskumných oblastiach. V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Xiaolu Hou, PhD., ktorá pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Vo svojej práci skúma možné útoky a protiopatrenia na implementáciu umelej inteligencie vo vstavaných zariadeniach. Výsledky jej výskumu sa dajú použiť na ochranu súkromia používateľov a dôvernosti údajov pre zariadenia internetu vecí.

Laureátkou kategórie formálne vedy sa stala Dr. Hana Šmitala Mizerová z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky UK v Bratislave. Zaoberá sa matematickými modelmi prúdenia tekutín, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytujú v mnohých prírodných javoch a inžinierskych aplikáciách. Ide napríklad o prúdenie krvi v cievach, predpoveď počasia, znečistenie ovzdušia, návrh automobilov či prúdenie vzduchu okolo krídla lietadla.

V kategórii vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied určila komisia ako víťazku Doc. RNDr. Soňu Kucharíkovú, PhD. pôsobiacu na Pracovisku laboratórií KTD a LVM Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI v Trnave. Vo svojej práci študuje vzťahy medzi baktériami a kvasinkami počas tvorby biofilmu, teda infekcií, a venuje sa tiež testovaniu nových i existujúcich liečiv, ktoré by mohli byť využité v praxi. Zároveň hľadá nové terapeutické postupy, ktoré by viedli k eliminácii infekcií na medicínskych pomôckach, čím by sa skvalitnil a predĺžil život pacientov. 

 

FWIS web SK 2022 LAUREATKY