Triedime pre krásu

Ako triediť obaly z kozmetických a hygienických prípravkov?

Triedime pre krásu: vzdelávací web

Ako triediť obaly z kozmetických a hygienických prípravkov?

 

22. marca 2021 v Bratislave, spoločnosť L´Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK spúšťa vzdelávací web triedimeprekrasu.sk s cieľom zvýšiť povedomie o triedení odpadu z hygienických a kozmetických prípravkov. Táto iniciatíva reflektuje záväzok programu udržateľnosti L’Oréal pre budúcnosť, kde sa L´Oréal zaväzuje vzdelávať svojich spotrebiteľov v oblasti udržateľných beauty postupov a v obehovej ekonomike triedením odpadov z obalov. Na podporu iniciatívy sa spoločnosť L’Oréal rozhodla zahrnúť do komunikácie svojich značiek pokyny pre triedenie obalov.

 

Do tejto kampane sa zapojilo 15 značiek skupiny L’Oréal ako L´Oréal Paris, Garnier, Vichy, La Roche-Posay, Lancôme, Biotherm, L’Oréal Professionnel alebo Kérastase. Značky zvýšia povedomie spotrebiteľov o triedení obalov z kozmetických prípravkov prostredníctvom sociálnych médií a tiež pomocou svojich produktových reklám, aby zapojili svojich spotrebiteľov do správneho triedenia obalov z kozmetických prípravkov,“ uviedla Brigitte Streller, generálna riaditeľka L´Oréal Slovensko.

     SK_TPKbannerV4Grey

Poznámka k obrázku: Banner, ktorý značky spoločnosti L´Oréal použijú v produktových kampaniach, aby zapojili spotrebiteľov do správneho triedenia kozmetických prípravkov.

Triedime pre krásu, pretože:

  • Triedime, aby sme šetrili prírodné zdroje.

  • Triedime, aby sme obmedzili emisie skleníkových plynov.

  • Triedime, aby sme vytvárali pracovné miesta.

Viac o udržateľnosti v spoločnosti L´Oréal

Vzhľadom na to, že obaly hrajú dôležitú rolu v celkovej stope kozmetického prípravku, zaviedla spoločnosť L'Oréal v roku 2007 stratégiu udržateľného balenia založenú na 3 pilieroch: „Respect – Brať ohľad“, „Reduce - Znížiť“ a „Replace - Nahradiť“. Spoločnosť L´Oréal sa zaviazala do roku 2030 znížiť množstvo obalov o 20 % a zabezpečiť, aby 100 % jej plastových obalov bolo recyklovaného alebo biologického pôvodu. Ďalej si skupina stanovila cieľ, aby do roku 2025 bolo 100 % jej obalov znovunaplniteľných, opakovane použiteľných, recyklovateľných alebo kompostovateľných, a prispela tak k cirkulácii materiálov. 

Udržateľné opätovné využitie materiálov však môže byť optimálne úspešné iba vtedy, ak k tomu prispeje konečný spotrebiteľ. Pre zabezpečenie recyklácie alebo využitie materiálov je preto nevyhnutné správne triediť odpad.