Boj proti změně klimatu

Your description

Úspěchy 2022

Již více než 20 let se snažíme snižovat emise CO2 spojené s naší průmyslovou činností. Abychom toho dosáhli, zlepšili jsme energetickou účinnost ve všech našich zařízeních (budovy, vybavení atd.), zvýšili jsme využívání místní obnovitelné energie všude, kde to bylo možné, a dosáhli jsme cílů stanovených pro pracoviště bez projektů kompenzace emisí uhlíku. Naši strategii v oblasti obnovitelných zdrojů energie jsme vypracovali podle lokálních možností, které nabízejí průmyslové závody v různých zemích, kde působíme: u většiny našich projektů na snížení emisí uhlíku jsme využívali lokálně vyráběnou obnovitelnou energii nebo jsme přímo vyráběli vlastní obnovitelnou energii (biomasa, biometanizace, solární panely atd.).

V roce 2017 jsme patřili mezi první stovku společností, které si stanovily cíle schválené vědecky podloženými kritérii (SBT). Naším zastřešujícím cílem v oblasti změny klimatu pro rok 2030 je přizpůsobit naše emise skleníkových plynů scénáři +1,5 °C, což znamená, že snížíme o 50 % na jeden hotový výrobek všechny naše emise skleníkových plynů v celém našem hodnotovém řetězci (rozsah 1, 2 a 3) ve srovnání s rokem 2016. Abychom toho dosáhli, stanovili jsme číselné cíle pro každý aspekt našich činností, které zahrnují nejen naše výrobní a distribuční zařízení, ale také dodavatelský řetězec surovin a nepřímé dopady spojené s používáním našich výrobků jejich koncovými zákazníky.

Naše cíle

100%

Do roku 2025 chceme dosáhnout ve všech našich provozovnách 100 % obnovitelných zdrojů energie.

-25%

Do roku 2030 hodláme inovovat tak, abychom našim zákazníkům umožnili snížit emise CO2 vznikající při používání našich produktů o 25 % v porovnání s rokem 2016, a to v průměru na jeden hotový výrobek.

-50%

Do roku 2030 chceme snížit emise skleníkových plynů spojené s přepravou našich výrobků v průměru o 50 % na jeden hotový výrobek ve srovnání s rokem 2016.

-50%

Do roku 2030 hodlají naši strategičtí dodavatelé snížit své přímé emise (rozsah 1 a 2) v absolutním čísle o 50 % ve srovnání s rokem 2016.

 

Čeho jsme zatím dosáhli

-74%

Od roku 2019 jsme snížili emise CO2 v našich továrnách a distribučních centrech o 74 % v absolutním čísle ve srovnání s rokem 2019, zatímco objem výroby se za stejné období zvýšil o 12 %.

110

Na konci roku 2022 měl L'Oréal 110 uhlíkově neutrálních provozoven (využívajících 100 % obnovitelné energie), včetně 22 továren.

65%

V současné době je 65 % všech našich pracovišť po celém světě uhlíkově neutrálních.

Nízkouhlíkový růst: Naše strategie

L'Oréal se snaží snížit svou uhlíkovou stopu dvojím způsobem. Za prvé, společnost snížila emise svých průmyslových závodů o 91 % oproti roku 2005 tím, že snížila emise skleníkových plynů ve svých závodech a distribučních centrech, využívá obnovitelné zdroje energie a zvyšuje energetickou účinnost. Ve stejném období se objem její výroby zvýšil o 45 %, což potvrzuje schopnost společnosti spojit obchodní úspěch se závazkem k ambiciózním opatřením v oblasti klimatu.

Přečtěte si více o naší strategii