מדיניות האיכות המשולבת בלוריאל ישראל

היחס שלנו לאיכות המוצר, בטיחות שמירה על הסביבה

 

המחויבות שלנו בלוריאל היא לדאוג לאיכות המוצרים תוך שמירה על בטיחות העובדים,

צמצמום אנרגיה ושמירה על איכות הסביבה בתהליכי הייצור.

 

כיצד אנחנו עושים זאת?

מדיניות האיכות המשולבת שלנו:

 • ייצור מוצרים באיכות גבוהה אשר יספקו את ציפיות הלקוח, יעמדו בדרישות התחיקתיות של מדינת ישראל וחברת לוריאל ויגנו על המותגים השונים של לוריאל.
 •  נטילת אחריות מלאה של כל עובד לחלקו בתהליך בכל תחומי המערכת: איכות, סביבה ובטיחות.
 • ההנהלה והעובדים  פועלים יחד לשיפור מתמיד של איכות העבודה והמוצרים על מנת להגשים את יעדי החברה.
 •  עקרונות האיכות של החברה מבוססים על ISO 9001-2015ISO 22716.
 •  הטמעת תנאי ייצור נאותים הינה באחריותה של הנהלת המפעל ודורשת את ההשתתפות והמחויבות של העובדים בכל המחלקות במפעל.
 • אנו מחויבים לצמיחה עסקית ושגשוג כלכלי תוך מזעור השפעתנו השלילית על הסביבה.
 • אנו מחויבים לקיום תהליך מתמשך של תכנון, עשייה, בדיקה ושיפור מתמיד בתחומי ניהול האנרגיה, הסביבתי והבטיחותי.
 • אנו מחויבים לקיום תהליכים, נוהלי עבודה, ושימוש בחומרים, מוצרים או משאבים המונעים זיהום סביבתי מניעה מוחלטת, או המפחיתים את הזיהום לרמות מינימאליות קבילות.
 • אנו מחויבים לאימוץ ויישום ת"י 2018 :50001  ISO ת"י 2015 :14001 ISOות"יISO45001: 2018 ולהטמיע מערכת ניהול האנרגיה, סביבתי ובטיחותי ע"פ תקנים אלה.
 • אנו מחויבים ליישום תהליך של שיפור מתמיד שיתבסס על קביעה תקופתית של מטרות ויעדים בתחומי מערכת הניהול המשולבת.
 • מערכת הניהול המשולבת תיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת העדכניות של המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת מטרות האיכות, האנרגיה, הבטיחות ואיכות הסביבה ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.
 • לוריאל מחויבת למניעת זיהום הסביבה (אויר, קרקע, הקטנת כמות הפסולת ועוד).
 • לוריאל מחויבת למצוינות באיכות המוצרים, איכות הסביבה, בבטיחות וגהות בכל פעולותיה ולכל עובדיה, לקוחותיה ושכניה.
 • לוריאל מחויבת לצמצם את צריכת האנרגיה בתהליכי העבודה ע"י שימוש ו/או רכישת ציוד ו/או מוצרים המאופיינים ביעילות אנרגטית גבוהה כדי לשפר את ביצועי האנרגיה.
 • לשם עמידה במדיניות הבטיחות והגהות לוריאל תקיים ותשמר מערך בטיחות ראוי ההולם את אופי פעילות החברה.
 • לוריאל תוודא שכל דרישות האיכות, הבטיחות, האנרגיה  ואיכות הסביבה לרבות חוקים, תקנות, תקנים ונהלי החברה מיושמים.
 • החברה תעודד אורח חיים בטיחותי בקרב המנהלים והעובדים ותפעל למניעה יזומה של תאונות וסיכונים באמצעות זיהוי גורמי סיכון וצמצומם לרמה קבילה.
 • החברה מתחייבת לספק מקום עבודה בטוח שלא יסכן את בריאות העובדים תוך התייעצות ושיתוף עובדים בנושאי בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • מדיניות זו תופץ ותוסבר לעובדים, קבלני משנה וקבלנים העובדים בשטח המפעל  על גבי לוחות מודעות והדרכות.
 • ההנהלה תפעל לשיתוף עובדים והיוועצות עימם בכל הנוגע ליישום המערכת המשולבת בכלל וניהול סביבתי בפרט ותנהיג ערוצי תקשורת ושיתוף עובדים.
 • ההנהלה הבכירה והעובדים אמונים על קיום המדיניות המשולבת כמוגדר להלן ותעדכן את המדיניות מעת לעת ובהתאם לצורך.