human rights policy hero img

מדיניות זכויות אדם

מדיניות זכויות האדם שלנו מבוססת על 4 העקרונות האתיים שלנו יושרה, כבוד, אומץ ו-שקיפות - והיא חלק מהקוד האתי שלנו.

אנו מאמינים כי כחברה עסקית מוטלת עלינו האחריות לכבד את זכויות האדם המוכרות בכל רחבי העולם, וכי עלינו לנקוט צעדים כדי לזהות ולטפל בכל ההשפעות השליליות, בפועל או הפוטנציאליות, בהן אנו עשויים להיות מעורבים באמצעות הפעילות שלנו או הקשרים העסקיים שלנו. אנו גם מאמינים שאנחנו יכולים לתרום ולהשפיע חיובית על זכויות האדם על ידי מילוי תפקידנו כאזרח תאגידי אחראי.

אנו סבורים שזה הדבר הנכון לעשות, וכי זהו נושא בעל חשיבות גוברת לעובדים שלנו, לצרכנים, לבעלי המניות, לשותפים העסקיים, לקהילות בהן אנו פועלים ולחברה האזרחית בכללה.

1. הגישה שלנו

אנחנו חברה גלובלית אשר פועלת ב-140 מדינות, ואנו מחויבים לכבד את כל זכויות האדם המוכרות בעולם כשהן רלוונטיות לפעילות שלנו ולשרשרת הערך שלנו. אנו חתומים על יוזמת הגלובל קומפקט של האו"ם UN Global Compact. הגישה שלנו מבוססת על סטנדרטים בינלאומיים מוכרים, דהיינו ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם Universal Declaration of Human Rights, העקרונות המנחים של האו"ם בדבר עסקים וזכויות אדם United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, ואמנות הליבה של ארגון העבודה הבינלאומי ILO Core Conventions אשר עוסקות בהעסקת ילדים, עבודה בכפייה, אי-אפליה, והזכות לחופש ההתאגדות ולמשא ומתן קיבוצי.

אנו עשויים להידרש לציית לחוקים המקומיים ולמדיניויות המקומיות בדרכים שעלולות להתנגש עם סטנדרטים בינלאומיים אלה.
בנסיבות כאלה, אנו פועלים כדי לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים האלה במידה המרבית האפשרית, בהתאם לחוק המקומי. אנו מכירים בכך שחלק ממילוי אחריותנו לכבד את הסטנדרטים הבינלאומיים של זכויות האדם כולל גם את העלאת המודעות ושיתוף הציפיות לאורך כל שרשרת הערך שלנו לגבי אופן העמידה בסטנדרטים הבינלאומיים בתחומי שיפוט שונים.

אנו מאמינים כי אנו יכולים לכבד ולקדם באופן היעיל ביותר את זכויות האדם המוכרות בעולם דווקא באמצעות הנוכחות שלנו במדינות בהן הסכנות לזכויות האדם הן מערכתיות, ולא בהיעדרותנו ממדינות אלו. כאשר אנו פועלים במדינות כאלו, אנו עשויים לבצע בדיקות נאותות נוספות ולהתאים את המדיניויות שלנו ואת רמת המעורבות שלנו כדי להתמודד עם הסכנות כאמור, דהיינו להקדיש תשומת לב מיוחדת ליחידים או לקבוצות שעלולים להתמודד עם סיכון גבוה יותר להשפעות שליליות על זכויות האדם, כמו למשל נשים, או עובדים זרים/מהגרי עבודה, או עמים ילידים.

בדיקת נאותות הכוללת מרכיבים של שמירה על  זכויות האדם חשובה גם היא ונלקחת בחשבון בשלבים מרכזיים בפעילויות העסקיות שלנו, כגון רכישות, שותפויות חדשות ופרויקטים של בנייה.

נוסף על כיבוד וקידום זכויות האדם בפעילות הישירה שלנו, אנו מחפשים ומעדיפים באופן פעיל שותפים עסקיים אשר חולקים את המחויבות שלנו לכבד את זכויות האדם המוכרות בעולם; יתר על כן, אנו פועלים באומץ ומנתקים קשרים עם שותפים עסקיים שאינם מוכנים לעשות זאת.

אנו מכירים בעובדה שאיננו יכולים לטפל בנושא הזה לבדנו מאחר שאנחנו חלק מקהילות רבות ברחבי העולם. אנו גם מכירים בעובדה שאנחנו צריכים לשמוע את נקודות המבט של אנשים שעלולים להיות מושפעים, שהם בעלי העניין שלנו. בשלב זה, אנו יכולים לשמוע מבעלי העניין שלנו בעיקר באמצעות פלטפורמות של איגודים מקצועיים (עבור העובדים שלנו), ובאשר לאנשים בשרשראות האספקה שלנו באמצעות ראיונות עם עובדים במהלך ביקורות ספקים, ובאמצעות פורומים של בעלי עניין שאנו מארגנים באופן קבוע במדינות בהן אנו פועלים.

אנו תומכים בפעולות בנושא בריאות הציבור ובמיוחד במאבק בסרטן העור באמצעות חטיבת הקוסמטיקה האקטיבית שלנו. קיימות גם יוזמות מקומיות רבות, ויוזמות של המותגים השונים באותו נושא. בנוסף, אנו יכולים לתרום להשפעות חיוביות על זכויות האדם באמצעות תוכנית הפילנתרופיה שלנו, דהיינו קרן לוריאל L’ORÉAL Foundation, המאפשרת לנו לנקוט יוזמות שונות אשר תומכות בפיתוח קהילות בהן זכויות האדם מוגנות ומכובדות, קרי התוכנית שלנו 'יופי למען חיים טובים יותר' Beauty for a Better Life.

2. התמקדות בזכויות אדם בתוך שרשרת הערך שלנו

בשלב זה, זיהינו את מחזיקי העניין ואת הסוגיות הבולטות בתחום זכויות האדם להלן, ואימצנו את האמצעים הבאים על מנת למנוע השפעות שליליות על זכויות האדם.

הצרכנים שלנו

מיליוני אנשים ברחבי העולם משתמשים במוצרים של לוריאל המסייעים לטפח את העצמתם של גברים ונשים על ידי שיפור הביטחון העצמי שלהם באינטראקציות עם אחרים.
המוצרים שלנו מיוצרים בסטנדרטים התובעניים ביותר של איכות ובטיחות. אנחנו בוחרים את חומרי הגלם שלנו בקפידה. אנו מחויבים להבטיח את זכות הגישה של אוכלוסיות מקומיות לאדמות ולמשאבי הטבע שלהן, אנו מחויבים לכבד את הידע המסורתי שלהן ולהתחשב בכך באופן שיטתי במהלך תהליך הבחירה של רכיבים טבעיים. בהתאם לתוכנית 'חולקים יופי עם כל אחד ואחת', אנו מודעים להשפעה שלנו על הסביבה הטבעית ומבקשים ללא הרף לצמצם אותה מתוך ההכרה בהשלכות על זכויות האדם כמו הזכות לבריאות והזכות למים.

אנו מחויבים לעודד התנהגויות בריאות, דהיינו לעודד את השימוש במוצרי היגיינה ומסנני קרינה. זאת ועוד, אנו מחויבים להימנע מסטריאוטיפים, מדימויים משפילים, ומכל מסר שעלול לעודד אנורקסיה או סוגים אחרים של הפרעות אכילה.

אנו מחויבים להגן על הזכות לפרטיות של הצרכנים שלנו ומכירים בחשיבות המיוחדת של שמירה על כל הנתונים האישיים של הצרכנים אותם אנו עשויים לאסוף ולהחזיק. במסגרת המחויבות הזו, אנו פועלים על פי 'עקרונות מעורבות הצרכן' Consumer Engagement Principles של פורום מוצרי הצריכה Consumer Goods Forum.

העובדים שלנו

אנו מחויבים לכבד את זכויות העובדים שלנו בהתאם לזכויות האדם המוכרות בעולם. אנו עושים זאת באמצעות מדיניויות שונות, לרבות הקוד האתי שלנו אשר מכסה את האיסור על העסקת ילדים והגנה על עובדים צעירים, איסור על עבודה בכפייה, איסור על אפליה, הטרדה מינית או התעמרות, כיבוד הזכות לחופש ההתאגדות ולמשא ומתן קיבוצי, וכיבוד הפרטיות. תוכניות גיוון, בריאות ובטיחות שאפתניות, והתוכנית Share & Care שלנו שתומכת ברווחת העובדים שלנו כמו גם בבני משפחותיהם באמצעות הטבות בריאות ורווחה שונות, משלימות את המדיניויות האלו. אנו מחויבים לדיאלוג פתוח ובונה עם נציגי העובדים.

עובדים וקהילות המושפעים מהספקים שלנו

שרשרת האספקה שלנו גדולה ונרחבת, והעבודה שלנו עם הספקים וקבלני המשנה שלנו היא חלק מרכזי בתוכנית שלנו לכיבוד זכויות האדם.
הציפייה שלנו היא שכל הספקים וקבלני המשנה יפעלו בהתאם לזכויות האדם המוכרות בעולם. מאחר שזיהינו את תנאי העבודה של העובדים שלהם כסוגיה בולטת של זכויות אדם, כיבוד כל אמנות הליבה של ארגון העבודה הבינלאומי נכלל בחוזי הרכישה שלנו, ואנו מעודדים אותם להטמיע את הדרישה הזו לאורך כל שרשרת האספקה שלהם. אנו גם מבקשים מהם להבטיח ולוודא שקיפות, לתקן כל אי ציות ולהניע שיפור מתמיד. אנו מחויבים לבצע ביקורות בלתי תלויות קבועות על מנת לפקח על כיבוד התחייבויותינו לזכויות האדם בשרשרת האספקה שלנו, ועל מנת לפעול עם הספקים שלנו כדי להבטיח סעדים לאנשים שחוו פגיעה.

עובדים וקהילות המושפעים מהלקוחות שלנו

יש לנו אלפי לקוחות ברחבי העולם, רבים מהם עסקים קטנים ובינוניים בבעלות מקומית, אשר מציעים עבודה למיליוני אנשים ומסייעים בחיזוק הקהילות. אנו מחויבים לתקשר עם הלקוחות שלנו, לרבות הקמעונאים המובילים בעולם, בנוגע למדיניות זכויות האדם שלנו כדי לעודד אותם לאמץ התחייבויות דומות.

זכויות האישה

אנו במיוחד מחויבים להיות קשובים לזכויות הנשים מאחר שבסיס הצרכנים שלנו הוא בעיקרו נשים, ונשים רבות נמנות עם כוח העבודה שלנו ושל השותפים העסקיים שלנו. לדוגמה, בהיעדר חוקים מקומיים מיטיבים יותר, העובדות שלנו נהנות מחופשת לידה של 14 שבועות בתשלום. במהלך ביקורות ספקים, אנו מבקשים לוודא ולהבטיח היעדר אפליה והטרדה מינית. כתומכים פעילים בעקרונות העצמת הנשים של האו"ם UN Women’s Empowerment Principles, אנו מעורבים ביוזמות רבות שמטרתן לא רק לשפר את מצבן של הנשים הן במרחב הפרטי והן במרחב הציבורי, אלא גם להכיר בתרומתן של נשים להתקדמות המין האנושי (קרי, באמצעות התוכנית 'למען נשים במדע' של קרן לוריאל). התמקדות זו בזכויות נשים היא חלק ממדיניות הגיוון הכללית שלנו, המכסה גם אי-אפליה על רקע מוגבלות, מעמד אישי או מצב משפחתי, נטייה מינית, גיל, דעות פוליטיות ופילוסופיות, אמונה דתית, פעילות בארגון עובדים, מוצא אתני, חברתי, תרבותי או לאומי.

3. משילות, בדיקת נאותות, סעדים ודיווח

מדיניות זו אושרה על ידי יו"ר ומנכ"ל לוריאל ועל ידי הוועד המנהל של לוריאל, והוצגה בפני גוף הדיאלוג החברתי הבינלאומי שלנו ובפני הדירקטוריון. היא עשויה להתעדכן באופן קבוע על מנת לשקף את ההתקדמות המתמשכת שלנו.

סגן נשיא בכיר ומנהל תחום האתיקה הראשי מפקח על יישום מדיניות זכויות האדם שלנו. הוא עומד בראש ועדת ההיגוי לזכויות אדם, המורכבת מנציגים של פעילויות שונות, תפקידים ואזורים גיאוגרפיים שונים.

ברמת התאגיד, כל מנהל חטיבה/מחלקה, וברמה המקומית, כל מנהל מדינה אחראי על יישום והטמעת מדיניות זכויות האדם של לוריאל. אנו מעדכנים באופן שוטף את ההנחיות והכלים הניתנים להם.

אנו נעריך באופן שוטף את ההשפעות של כל הפעילות שלנו ושל שרשרת הערך שלנו על זכויות האדם, ונבחן מדיניויות, תהליכים ומערכות ניהול רלוונטיים.

אנו נמשיך לספק מנגנוני דיווח לתלונות המאפשרים לעובדים שלנו ולאחרים המושפעים מהפעילות שלנו לדווח על מקרים הנחשדים כהפרת זכויות אדם ולחזק את המנגנונים האלה בעת הצורך. מקרים כאלה יועברו באופן מיידי למנהל תחום האתיקה הראשי, ייחקרו, ובמידת הצורך תינקט פעולה, לרבות עבודה למניעת הישנותן של בעיות אלו ותמיכה בסעדים עבור כל אדם שנפגע. במקרים החמורים ביותר, אנו נשמור לעצמנו את הזכות לנתק את הקשרים המסחריים או לא לאשר שותף עסקי חדש.

ברוח של שקיפות, אנו מחויבים לתקשר על ההתקדמות והאתגרים שלנו.