L’Oréal je pokrenuo program L’Oréal for the Future

Kako bi pridonijeli rješavanju globalnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVIDA-19, L'Oréal je pokrenuo socijalni i ekološki program solidarnosti bez presedana L’Oréal for the future. U sklopu programa L'Oréal je osnovao dobrotvorni fond vrijedan 150 milijuna eura, od čega je 50 milijuna eura namijenjeno za pomoć visoko ranjivim skupinama žena te 100 milijuna eura za istraživanje utjecaja klimatskih promjena na okoliš. „Tijekom narednih mjeseci društvo će se suočiti sa socijalnim krizama koje su uvjetovane velikim ljudskim patnjama, posebice kod onih najugroženijih dijelova društva. Istovremeno, svjesni smo potrebe za zaštitom našeg okoliša. Izuzetno je važno ne odstupiti od održive transformacije koja je prijeko potrebna svijetu. Stoga želimo iznova potvrditi svoju posvećenost očuvanju okoliša i biološke raznolikosti te ublažavanju socijalne krize kod žena. Ova dva izazova odražavaju vrijednosti i povijesnu predanost L'Oréala“, izjavio je Jean-Paul Agon, predsjednik i izvršni direktor L'Oréala.

50 milijuna eura za podršku visoko ranjivih skupina žena

L'Oréal Grupa se od svojih početaka zalaže za pružanje snažne podrške ženama, a posebno je to došlo do izražaja u vremenu pandemije COVID-19. Žene čine visoko ranjivu skupinu društva s obzirom da najviše osjećaju posljedice gubitka posla i pada prihoda. Također, stroge mjere izolacije za sprječavanje širenja zaraze dovele su do porasta obiteljskog i seksualnog nasilja u cijelom svijetu.

S ciljem izravne pomoći visoko ranjivim skupinama žena, L'Oréal je stvorio dobrotvorni fond vrijedan 50 milijuna eura kao podršku organizacijama i lokalnim dobrotvornim udrugama u njihovoj borbi protiv siromaštva, pomoći ženama u socijalnoj i profesionalnoj integraciji, pružanju hitne pomoći izbjeglicama i invalidima te sprječavanju nasilja nad ženama.

"Kriza uzrokovana pandemijom Covida-19 je pogoršala postojeće nejednakosti u društvu s posebno razornim učincima na ljude koji se već bore društveno i ekonomski ili su, poput žena, žrtve zlostavljanja. Nadalje, ova kriza nije zasjenila potrebu za snažnijom zaštitom okoliša. Ako želimo pronaći održiv način prevladavanja ove krize, moramo se usredotočiti na sprječavanje klimatskih promjena i eroziju biološke raznolikosti. Oba faktora nam prijete da još dublje poljuljaju naše živote, društva i gospodarstva sa ženama kao prvim žrtvama“, izjavila je Alexandra Palt, glavna direktorica korporativne odgovornosti L'Oréal Grupe.

100 milijuna eura posvećenih istraživanju utjecaja na okoliš

Uz dugotrajna nastojanja da smanji utjecaj na okoliš u sklopu vlastitog programa održivog razvoja Sharing beauty with all, L'Oréal Grupa je odlučila uložiti još 100 milijuna eura za borbu protiv dva ključna ekološka izazova:

• obnavljanje oštećenih prirodnih ekosustava: 50 milijuna eura iskoristiti će se za financiranje projekata obnove morskih i šumskih ekosustava, koji jednako tako otvaraju nove mogućnosti društvenog i gospodarskog razvoja za stanovništvo koje ovisi o njima (razvoj održive poljoprivrede i ribolova, eko-turizam itd.). Uz to, njihov fond L’Oréal Fund for Nature Regeneration ima za cilj obnoviti milijun hektara uništenih ekosustava, smanjiti 15 do 20 milijuna tona CO2 i stvoriti priliku za otvaranjem novih radnih mjesta do 2030. godine.

• sprječavanje klimatskih promjena: 50 milijuna eura bit će namijenjeno za financiranje projekata vezanih uz kružno gospodarstvo (the circular economy). Ovim fondom grupa L'Oréal želi pridonijeti potrazi za rješenjima i stvaranju poslovnih modela koji podržavaju razvoj kružnog gospodarstva, posebno u pogledu recikliranja i gospodarenja plastičnim otpadom.

Grupa L'Oréal planira krajem lipnja predstaviti svoj novi program održivosti za 2030., koji zaokružuje program L’Oréal for the future, te osigurava da sve L'Oréalove aktivnosti poštuju koncept planetarnih granica.