HAIR FASHION NIGHT – Een nacht om het kappersberoep te valoriseren, een van de sectoren met de meeste jobaanbiedingen in de hoofdstad.

Your description

De tweede editie van de “Hair Fashion Night” vindt op dezelfde dag - donderdag 15 juni, van 19.00uur tot middernacht - in 30 verschillende landen plaats. Wereldwijd zullen meer dan 200.000 vrouwen in 10.000 kapsalons gekapt worden. Vorig jaar namen 300 personen deel aan deze Hair Fashion Night in Brussel; dit jaar zijn zowat 1.500 mensen over heel België ingeschreven.

Het Brussels Gewest gaat over tot actie om de excellentie te waarborgen van een beroep, namelijk dat van het kappersvak, een van de sectoren met de meeste jobaanbiedingen in de hoofdstad.

De Hair Fashion Night biedt alle geïnteresseerde vrouwen een unieke en volledig gratis ervaring. Deskundige kappers – in Brussel, op de Academie van L'Oréal of in 60 kapsalons over heel België – zullen ter beschikking staan van deze vrouwen voor een diagnose, advies & een styling van 20 minuten. Het is de gelegenheid om professionals uit het kappersvak te ontmoeten, gebruik te maken van hun expertise en inspiratie op te doen door looks uit te testen van de defilés uit de voorbije Fashion Weeks.

Een nacht om het kappersberoep te valoriseren. Op initiatief van Didier Gosuin heeft het Brussels Gewest in 2016 een reeks maatregelen goedgekeurd om de excellentie van de “beschermde” beroepen te behouden, waaronder dat van kapper. Een van die maatregelen is de vervanging van het theoretische examen voor de Examencommissie door het systeem van “de erkenning van competenties”. De bedoeling ervan is de zelfstandige kandidaten te garanderen dat ze op kwaliteitsvolle wijze begeleid worden en de door het beroep vereiste kwalificaties verwerven, zowel de technische know-how als de kennis om te ondernemen. Na de zomervakantie zal met steun van de sector een proefproject “kapsalon” worden gelanceerd in Brussel om de nadere regels van dit nieuwe instrument voor toegang tot het beroep uit te testen.

Om u de uitdagingen van deze primeur voor te stellen, nodigt Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, u uit deel te nemen aan deze Hair Fashion Night, en, indien u dat wenst, kan u zich zelfs laten kappen.

Afspraak vanaf 19.30 uur:
Academie van L’Oréal België – Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel

 

@lorealpro  #hfn  #hfnbelgium  #lorealpro_belgium

HAIR FASHION NIGHT - Een nacht om het kappersberoep te valoriseren, een van de sectoren met de meeste jobaanbiedingen in de hoofdstad.

HAIR FASHION NIGHT - Een nacht om het kappersberoep te valoriseren, een van de sectoren met de meeste jobaanbiedingen in de hoofdstad.

HAIR FASHION NIGHT - Een nacht om het kappersberoep te valoriseren, een van de sectoren met de meeste jobaanbiedingen in de hoofdstad.

HAIR FASHION NIGHT - Een nacht om het kappersberoep te valoriseren, een van de sectoren met de meeste jobaanbiedingen in de hoofdstad.

HAIR FASHION NIGHT - Een nacht om het kappersberoep te valoriseren, een van de sectoren met de meeste jobaanbiedingen in de hoofdstad.

HAIR FASHION NIGHT - Een nacht om het kappersberoep te valoriseren, een van de sectoren met de meeste jobaanbiedingen in de hoofdstad.

HAIR FASHION NIGHT - Een nacht om het kappersberoep te valoriseren, een van de sectoren met de meeste jobaanbiedingen in de hoofdstad.