L’Oréal kondigt nieuw ambitieus 2030 plan voor duurzame ontwikkeling aan

Brussel, 25 juni 2020 – L’Oréal lanceert L’Oréal for the Future, zijn nieuwe programma voor duurzame ontwikkeling met een nieuwe reeks ambitieuze doelstellingen die het bedrijf tegen 2030 wil realiseren.  Omdat de ecologische en sociale uitdagingen steeds groter worden versnelt L’Oréal zijn transformatie op het gebied van duurzame ontwikkeling en inclusie.  

 • Het bedrijf blijft zijn businessmodel transformeren om het binnen de ‘planetaire grenzen’ te houden:
  • tegen 2025 zullen alle sites van de Groep koolstofneutraal zijn door optimalisering van de energie-efficiëntie en het gebruik van 100% hernieuwbare energie;
  • tegen 2030 zullen alle plastic verpakkingen die op de markt gebracht worden gemaakt zijn van gerecycleerd materiaal of materiaal afkomstig van biologische bronnen;
  • tegen 2030 zal L’Oréal zijn uitstoot van broeikasgassen per afgewerkt product verminderen met 50% (vergeleken met 2016). 
 • Met een uniek programma dat het bedrijf in mei 2020 uitrolde, wil het vervolgens bijdragen aan twee belangrijke maatschappelijke en ecologische problemen:
  • L’Oréal maakt 150 miljoen euro vrij voor de steun aan solidariteitsacties voor kwetsbare vrouwen en voor de bescherming van het milieu, met focus op het herstel van de biodiversiteit.  

Omdat L’Oréal zijn consumenten de mogelijkheid wil geven om duurzamere keuzes te maken, lanceert het een tool die de ecologische en maatschappelijke impact van zijn producten weergeeft. Deze tool werd goedgekeurd door onafhankelijke wetenschappelijk experts en kreeg een certificaat van een onafhankelijk organisme. Hij zal progressief uitgerold worden voor de merken van de Groep en voor alle productcategorieën.  

“Qua duurzame transformatie schakelt L’Oréal een versnelling hoger. De aarde staat momenteel voor ongekende uitdagingen. Het is van levensbelang om onze inspanningen op te drijven zodat de mens in een veilige omgeving kan leven. Wij doen dit op ons niveau, in onze activiteiten, maar ook door een bijdrage te leveren aan de hele maatschappij. Wij weten dat er ons nog grotere uitdagingen te wachten staan en dat L’Oréal trouw blijft aan zijn ambitie om te blijven handelen zonder de planetaire grenzen te overschrijden,” verklaart Jean-Paul Agon, CEO van L’Oréal.

 

L’Oréal transformeert zijn activiteiten om ze binnen de planetaire grenzen te houden  

Wanneer de planetaire grenzen overschreden worden, komt de toekomst van de aarde in het gedrang. Onze prioriteit voor de komende decennia is het garanderen van veilige levensomstandigheden, conform de richtlijnen van de wetenschappers.[1]  L’Oréal zet zijn transformatie dus verder om zijn activiteiten binnen deze grenzen te houden.

De Groep stelt zich tegen 2030 nieuwe becijferde doelen om de klimaatsverandering te bestrijden. Deze doelstellingen kaderen in het Science Based Targets-initiatief.[2] Maar L’Oréal gaat nog een stap verder en past deze principes ook toe op de drie belangrijkste ecologische uitdagingen – behoud van de biodiversiteit, duurzaam gebruik van water en circulair voorraadbeheer. L’Oréal realiseert zich dat de grondstoffen van de aarde niet onuitputtelijk zijn en heeft een groot respect voor de gemeenschappen waarmee het werkt. Daarom wil het bedrijf niet alleen een vermindering van zijn directe ecologische voetafdruk maar ook die van zijn hele ecosysteem, met inbegrip van zijn leveranciers en consumenten.

“In tien jaar tijd hebben we ons bedrijf grondig getransformeerd door van duurzame ontwikkeling het hart van onze strategie te maken. Met onze nieuwe doelstellingen komt deze transformatie in een ongekende versnellingsfase waarin we meer doen dan het verbeteren van onze directe ecologische voetafdruk: we willen ook onze consumenten helpen om duurzamere keuzes te maken en willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu.  Als leider van de cosmetica-industrie zien we het als onze verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan een inclusievere en duurzamere maatschappij,” benadrukt Alexandra Palt, Algemeen Directrice Maatschappelijke en Ecologische Verantwoordelijkheid van L’Oréal. 

Een van de initiatieven van L’Oréal is het tegen 2025 koolstofneutraal maken van alle administratieve, industriële en researchsites van de Groep. Dit moet gebeuren door de vermindering van het energieverbruik en de overschakeling naar 100% groene energie. Met zijn engagement wil L’Oréal bijdragen aan de energietransitie in alle landen waar het gevestigd is.

 

L’Oréal biedt zijn consumenten de mogelijkheid om bij hun aankopen duurzamere keuzes te maken 

L’Oréal vindt dat het zijn verantwoordelijkheid is om zijn hele businesssysteem (klanten, leveranciers en consumenten) te betrekken bij zijn engagement op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Om zijn consumenten de mogelijkheid te geven keuzes te maken die stroken met hun waarden, ontwikkelde de Groep een tool die de ecologische en maatschappelijke impact van zijn cosmeticaproducten weergeeft. De tool geeft een score van A tot E, waarbij een A-product beschouwd wordt als de uitblinker in zijn categorie op het gebied van maatschappelijke en ecologische impact. De methodologie werd gewogen en goedgekeurd door onafhankelijke wetenschappelijk experts, de gegevens worden gecontroleerd door de onafhankelijke auditeur Bureau Veritas Certification.  De scores zullen zich bevinden op de site van elk merk op de webpagina’s van de producten. De scores zijn vanaf juni 2020 in Frankrijk beschikbaar voor de haarverzorgingen van Garnier, wereldwijd het op twee na grootste beautymerk en leider op de Franse markt. Het systeem wordt vervolgens progressief in andere landen uitgerold, voor andere merken van de Groep en andere productcategorieën.

 

L’Oréal wil een bijdrage leveren aan het oplossen van de grote mondiale uitdagingen door de meest urgente maatschappelijke en ecologische problemen aan te pakken met een nooit eerder gezien plan dat in mei 2020 gelanceerd werd. 

In mei van dit jaar kondigde de Groep L’Oréal aan dat het 150 miljoen euro wil besteden aan twee prioritaire problemen: het klimaat en vrouwen in kwetsbare posities.

 • De Groep maakt 100 miljoen euro vrij voor impactinvesteringen in het milieu. Vijftig miljoen euro gaat naar het herstel van beschadigde zee- en bosecosystemen via een natuurherstelfonds dat L’Oréal oprichtte. Dit fonds wordt beheerd door Mirova, een filiaal van Natixis Investment Managers dat gespecialiseerd is in impactinvesteringen[3]. De Groep maakt trouwens ook 50 miljoen euro vrij voor projecten die gelinkt zijn aan de circulaire economie.
 • Om vrouwen in kwetsbare situaties bij te springen richtte L’Oréal een liefdadigheidsfonds op van 50 miljoen euro. Met dit fonds wil het bedrijf steun bieden aan buurtwerkverenigingen die armoede bestrijden, de professionele en sociale integratie van vrouwen bevorderen en slachtoffers van geweld en vluchtelingen bijstaan.

Langetermijnengagement voor duurzame ontwikkeling

L’Oréal zet zich al jarenlang in om oplossingen te zoeken voor milieuproblemen. Eerst verminderde de Groep de ecologische voetafdruk van zijn fabrieken en distributiecentrales. Deze eerste fase is momenteel bijna volledig afgerond.

 • Sinds 2005 verminderde de Groep de CO2-uitstoot van zijn fabrieken en distributiecentra met 78% in absolute waarde. Hiermee overschrijdt het bedrijf zijn initiële doelstelling van 2020 met 60% terwijl de productie in dezelfde periode met 37% toenam.
 • Eind 2019 had L’Oréal 35 koolstofneutrale sites (die voor 100% werken op hernieuwbare energie), waarvan 14 fabrieken.

 

In 2013 besloot L’Oréal de kern van zijn business, de ontwikkeling van schoonheidsproducten, aan te pakken. Met het globale programma Sharing Beauty With All stelde het zich duidelijke en meetbare doelen tegen 2020. Essentieel in dit programma is de tool SPOT, de zogenaamde Sustainable Product Optimization Tool, die gemaakt is om de ecologische en sociale prestaties van de producten van al de merken van de Groep te evalueren en te verbeteren.  Duurzaamheid maakt al vanaf de eerste fasen integraal deel uit van het ontwerpproces van nieuwe producten van de Groep.

 • 85% van de nieuwe of in 2019 vernieuwde producten heeft een beter ecologisch en sociaal profiel.
 • Met zijn faire-aankoopstrategie en sociale-inclusieprogramma’s heeft L’Oréal eind 2019 al 90.635 mensen uit kansarme gemeenschappen geholpen bij het vinden van werk.
 • L’Oréal is het enige bedrijf ter wereld dat al vier jaar op rij een A kreeg voor de drie parameters van CDP – bescherming van het klimaat, waterbeheer en bescherming van de bossen.

Meer informatie over het engagement van L’Oréal op het gebied van duurzame ontwikkeling vindt u op: https://www.loreal.com/en/ en naar PDossier  

 

Over L’Oréal

L’Oréal is al meer dan 100 jaar actief in de beautysector. Met een internationale portefeuille van 36 diverse en complementaire merken behaalde de Groep in 2019 een omzet van 29,87 miljard euro. L’Oréal telt wereldwijd 88.000 medewerkers en is wereldleider in de beautysector.  Het bedrijf is aanwezig in alle distributiecircuits: massmarket, supermarkten, apotheken, parafarmacie, kapsalons, travel retail, merkboetieks en e-commerce. L’Oréal kan een beroep doen op een uitmuntend departement Research & Innovation en 4100 onderzoekers waarmee het kan voldoen aan alle schoonheidsverwachtingen wereldwijd. Op het gebied van duurzame ontwikkeling heeft L’Oréal het ambitieuze plan om tegen 2030 zijn hele ecosysteem te engageren voor een inclusievere en duurzamere maatschappij. Meer informatie vindt u op: https://mediaroom.loreal.com/

  

Perscontact 

L’Oréal Belgilux
Brigitte BekaertTel: +32 476 53 53 58
E-mail: [email protected]
Persattachee

Cathy Schoels
Tel: +32 477 680 280
E-mail: [email protected]

 

[1] Het concept ‘planetaire grenzen’ werd in 2009 gedefinieerd door een groep milieuwetenschappers onder leiding van het Stockholm Resilience-centrum en de nationale universiteit van Australië.

[2] Het Science Based Targets-initiatief (wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen) kwam er door een samenwerking tussen CDP, het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute en het WWF. Het initiatief wil bedrijven aansporen om vrijwillig over te stappen naar een koolstofarme economie die de opwarming van de aarde moet beperken tot 1,5°C zoals vastgelegd door de wereldexperts in klimaatverandering.

[3] Het Fonds « L’Oréal pour la régénération de la nature » wordt een alternatief investeringsfonds in de zin van artikel L. 214-24 III van het Franse monetaire en financiële wetboek en wordt opgericht als vennootschap op vereenvoudigde aandelen met variabel kapitaal. Het « Fonds L’Oréal pour la régénération de la nature » is uitsluitend bestemd voor L’Oréal en zijn dochterondernemingen en niet voor derden. Het kan ook niet overgenomen worden door derden. Dit document is daarenboven geen aanbod van effecten aan het publiek in de zin van EU-verordening 2017/1129 (Reglementen en Prospectussen). 

Download the press release (PDF)
Download de L'Oréal for the future Brochure NL