Belgische fabriek van L’Oréal produceert 18 ton ontsmettende handgel

Brussel, 9 april 2020 – De Groep L’Oréal kondigde een grootscheeps Europees solidariteitsplan aan ter ondersteuning van de strijd tegen COVID-19. Ook de fabriek van Libramont neemt hieraan deel: de Belgische fabriek produceert ontsmettende handgel en de komende dagen zal 18 ton gel aan de federale overheid geschonken worden. In totaal produceert de groep wereldwijd 3.000 ton gel voor al wie in de eerste linie tegen het virus strijdt. 

In haar Europese solidariteitsplan neemt de Groep l’Oréal maatregelen die alle actoren in de COVID-19-crisis moeten steunen: voor de Europese gezondheidsinstanties wordt een grote hoeveelheid ontsmettende handgel geproduceerd; gezondheidsmedewerkers en apothekers worden bevoorraad met ontsmettende handgel van La Roche Posay; de voedingsdistributie wordt bevoorraad met ontsmettende handgel van Garnier zodat ze hun medewerkers kunnen beschermen; bij de KMO’s van de distributiecirtcuits van de groep (kapsalons, parfumerieën,…) worden de schuldvorderingen bevroren tot ze hun activiteiten kunnen hernemen; van de meest kwetsbare leveranciers van de groep worden de facturen systematisch contant betaald; en de meest kansarmen worden gesteund met een gift van een miljoen euro die de Fondation L’Oréal schenkt aan verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen armoede.

CEO van de Groep L’Oréal Jean-Paul Agon geeft volgende toelichting bij het Europese solidariteitsplan: « In de huidige uitzonderlijke crisissituatie is het niet meer dan vanzelfsprekend dat wij op alle mogelijke manieren bijdragen aan de collectieve inspanningen. L’Oréal toont hiermee zijn erkenning, steun en solidariteit met al wie zich met uitzonderlijke moed en onbaatzuchtigheid inzet in de strijd tegen deze pandemie. »

 

Libramont draagt zijn steentje bij aan de collectieve inspanning

Al verschillende dagen produceert, verpakt en verdeelt L’Oréal ontsmettende handgel. De fabrieken van de groep produceren momenteel meer dan 3.000 ton handgel die gratis ter beschikking wordt gesteld aan ziekenhuizen, woon- en verzorgingscentra, apotheken, gezondheidsmedewerkers, gezondheidsinstanties en de voedingsdistributie.

Laurent Mercenier, directeur van de fabriek van L’Oréal in Libramont, verwoordt het als volgt: « Het personeel van Libramont is er trots op te kunnen bijdragen aan de collectieve strijd tegen het coronavirus. Op die manier nemen de medewerkers deel aan het globale plan van de Groep L’Oréal, dat zich uitrolt in onder meer Europa, de Verenigde Staten, Azië en Zuid-Afrika, om te voorzien in een deel van de ontsmettende handgel die momenteel onontbeerlijk is voor dokters, verpleegkundigen en gezondheidsprofessionals. »

De ontsmettende handgel die in België geproduceerd wordt voor de gezondheidsprofessionals, wordt gratis ter beschikking gesteld van de Belgische overheid. De FOD Volksgezondheid centraliseert alle verbruiksgoederen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de COVID-19-crisis en maakt dat ze terechtkomen op de plekken waar de behoefte het grootst is. Ook op lokaal niveau worden verschillende ziekenhuizen, zorgcentra, verpleegkundigen en verenigingen die zich inzetten voor kansarmen bevoorraad met ontsmettende handgel afkomstig van de fabriek. L’Oréal Belgilux schonk al 8000 FFP2-maskers aan tien ziekenhuizen verspreid over de drie regio’s van het land en 35.000 hygiënische producten aan Samusocial en Goods to Give als hulp aan de meest kansarmen onder ons.

++++

Nota aan de redactie

Veiligheid van de medewerkers: een prioriteit

Wij geven absolute voorrang aan de veiligheid van het personeel van onze fabrieken wereldwijd. De fabriek van Libramont maakt hierop geen uitzondering en verstrengt zijn beschermingsprocedures die in normale tijden al zeer strikt zijn. Concreet vertaalt zich dit in het opnieuw inrichten van de werkposten, het aanpassen van de gemeenschappelijke ruimten van het personeel, het opleggen van de veiligheidsafstand van 1,5 meter tussen de werknemers, het opnemen van de temperatuur aan de ingang van de sites, het ter beschikking stellen van ontsmettende handgel en het dagelijks ontsmetten van de lokalen. Uiteraard kunnen al deze maatregelen evolueren in functie van de richtlijnen van de Belgische overheid.

Om al deze redenen kunnen wij momenteel geen persbezoeken organiseren aan de fabriek. Wij beschikken echter over voldoende beeldmateriaal dat u kunt gebruiken.

 

Over L’Oréal

L’Oréal is al meer dan 100 jaar actief in de beautysector. Met een internationale portefeuille van 36 diverse en complementaire merken behaalde de Groep in 2019 een omzet van 29,87 miljard euro. L’Oréal telt wereldwijd 88.000 medewerkers en is wereldleider in de beautysector. Het bedrijf is aanwezig in alle distributiecircuits: massmarket, supermarkten, apotheken, parafarmacie, travel retail, merkboetieks en e-commerce.

L’Oréal kan een beroep doen op een uitmuntend departement Research & Innovation en 4100 onderzoekers waarmee het kan voldoen aan alle schoonheidsverwachtingen wereldwijd. Met het programma “Sharing beauty with all” heeft L’Oréal een ambitieus plan om tegen 2020 de duurzame ontwikkeling in de volledige waardeketen te integreren.

Meer informatie op: http://mediaroom.loreal.com/en/

Contactpersonen L’ORÉAL

L’Oréal Belgilux
Brigitte BekaertTel.: +32 476 53 53 58
E-mail: [email protected]
Persattachee

 

Cathy Schoels
Tel.: +32 477 680 280
E-mail: [email protected]