L’Oréal for the Future voor kwetsbare vrouwen en dringende milieuproblemen

Your description

L’Oréal lanceert het programma L’Oréal for the Future waarmee het bedrijf 150 miljoen euro steun wil geven aan kwetsbare vrouwen en dringende milieuproblemen

Clichy, 12 mei 2020. In deze uitzonderlijke crisisperiode veroorzaakt door het Covid-19-virus kondigt L’Oréal zijn nieuwe programma voor sociale en ecologische solidariteit L’Oréal for the future aan. Het programma waarmee het bedrijf de gevolgen van de pandemie wil counteren heeft twee prioriteiten:

  • steun aan verenigingen die vrouwen in kwetsbare situaties ondersteunen. Vrouwen zijn immers de eerste slachtoffers van de sociale en economische crisis die het virus veroorzaakt. De steun bestaat uit een liefdadigheidsfonds ter waarde van 50 miljoen euro;
  • bijdrage aan het herstel van de beschadigde natuurlijke ecosystemen en strijd tegen de klimaatsverandering. Het bedrijf trekt 100 miljoen euro uit voor een programma van ecologische impact investing.

Jean-Paul Agon, Voorzitter en CEO van L’Oréal, verklaart: « De komende maanden zullen onze bedrijven geconfronteerd worden met sociale crisissen die de mensen en vooral de meest kwetsbaren onder ons hard zullen treffen. Maar ook de klimaatproblemen worden steeds dringender. Het proces van duurzame transformatie dat onmisbaar is voor de aarde mag niet teruggeschroefd worden. Wij wensen ons engagement voor het behoud van het milieu en de biodiversiteit bevestigen en tegelijk bijdragen aan een oplossing voor de sociale crisis die vrouwen treft. Beide zaken kaderen perfect in de waarden en het historische engagement van L’Oréal. »

 

50 miljoen euro steun aan kwetsbare vrouwen

De Groep L’Oréal zet zich al heel zijn geschiedenis in voor het welzijn van de vrouw. Vandaag schaart ze zich eens te meer aan de zijde van de vrouwen die disproportioneel getroffen zijn door de gevolgen van de Covid-19-crisis. Als gevolg van de crisis verliezen vrouwen immers vaker hun werk en moeten ze ook vaker aan loon inboeten. Zij vertegenwoordigen het grootste deel van de eenoudergezinnen en moeten steeds meer een beroep doen op voedselpakketten om te kunnen voldoen aan hun basisbehoeften. Ook huiselijk en seksueel geweld is door de lockdown overal ter wereld sterk toegenomen: in Frankrijk bijvoorbeeld is dat met +30%.

Om vrouwen in moeilijkheden bij te staan richt L’Oréal een liefdadigheidsfonds op ter waarde van 50 miljoen euro als steun aan verenigingen die op het terrein aan buurtwerk doen zoals armoedebestrijding, professionele en sociale integratie van vrouwen, noodhulp aan vrouwelijke vluchtelingen of mindervalide vrouwen, bestrijding van geweld tegen vrouwen en slachtofferbegeleiding.


Alexandra Palt, Algemeen Directrice Sociale en Milieuverantwoordelijkheid van de Groep L’Oréal
, verduidelijkt: « De crisis veroorzaakt door Covid-19 spaart niemand. Maar de situatie verscherpt wel de ongelijkheid en treft in de eerste plaats mensen die het economisch en sociaal al moeilijk hebben of die het slachtoffer zijn van geweld. Vrouwen staan hierin op de eerste plaats. We moeten dus onze verantwoordelijkheid opnemen en de meest kwetsbaren onder ons steunen. Deze sociale crisis mag ons echter niet doen vergeten dat ook het milieu onze aandacht nodig blijft hebben. Om op een inclusieve en duurzame manier uit de crisis te komen moeten we blijven strijden tegen de klimaatsverandering en de afkalving van de biodiversiteit die onze levens, gemeenschappen en economie nog ernstiger en acuter bedreigen. Ook hier staan vrouwen jammer genoeg opnieuw in de vuurlinie. »
 

100 miljoen euro voor ecologische impact investing

Naast de initiatieven die de Groep L’Oréal in het kader van haar programma voor duurzame ontwikkeling Sharing Beauty with All al jarenlang uitrolt om haar ecologische voetafdruk te verminderen, gaat de Groep 100 miljoen euro besteden aan impact investing. Hiermee wil ze haar steentje bijdragen aan de oplossing van twee grote milieuproblemen:

  • herstel van de beschadigde natuurlijke ecosystemen: een bedrag van 50 miljoen euro gaat naar de financiering van herstelprojecten van zee- en bosecosystemen en naar het creëren van nieuwe mogelijkheden voor de sociale en economische ontwikkeling van de bevolking die van deze ecosystemen afhangt (ontwikkeling van landbouw en duurzame visvangst, ecotoerisme, verkoop van koolstofkredieten). Met dit fonds, dat luistert naar de naam L’Oréal Fund for Nature Regeneration, wil de Groep tegen 2030 haar bijdrage leveren aan het herstel van een miljoen hectare beschadigde ecosystemen, de afvang van 15 tot 20 miljoen ton CO2 en het scheppen van honderden nieuwe banen.
  • strijd tegen de klimaatsverandering: een bedrag van 50 miljoen euro wordt besteed aan de financiering van projecten rond circulaire economie. De Groep L’Oréal wil op die manier bijdragen aan de zoektocht naar oplossingen en de creatie van economische modellen ten gunste van de circulaire economie. In dit kader gaat de aandacht voornamelijk naar recyclage en het beheer van plastic afval.

Eind juni wil de Groep L’Oréal haar nieuwe programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 presenteren. Dit programma komt ter aanvulling van het plan L’Oréal for the Future dat vandaag werd aangekondigd en dat er moet voor zorgen dat de activiteiten van L’Oréal binnen de limieten van de aarde vallen.

Meer over het programma voor duurzame ontwikkeling van L’Oréal Sharing Beauty With All

Het programma voor duurzame ontwikkeling Sharing Beauty With All werd in 2013 gelanceerd. Het formaliseert het engagement van L’Oréal om tegen 2020 haar impact in alle stadia van de productieketen – van ontwerp, via productie tot de distributie van de producten – en van de zoektocht naar grondstoffen te verbeteren.

Op het einde van 2019 waren dit de resultaten van de Groep:

  • vermindering met 78% van de CO2-emissie van haar fabrieken en distributiecentrales (ten opzichte van 2005) terwijl het productievolume in dezelfde periode toenam met 37%;
  • verbetering van het ecologische en sociale profiel van 85% van de in 2019 gelanceerde producten; alle nieuwe producten van de Groep werden afgetoetst tegen de ecoconceptietool SPOT;
  • tewerkstelling van 90.635 personen afkomstig uit kwetsbare gemeenschappen dankzij het programma voor solidaire aankoop Solidarity Sourcing van L’Oréal;
  • voor het vierde jaar op rij kreeg L’Oréal een Triple A, de beste score dus, voor elk van de drie criteria die het CDP hanteert: klimaatbescherming, duurzaam waterbeheer en strijd tegen de ontbossing. L’Oréal is het enige bedrijf ter wereld dat al vier jaar op rij een Triple A kreeg van het CDP.

Dankzij haar programma voor duurzame ontwikkeling, haar ethisch engagement, haar promotie van diversiteit en het mecenaat van de L’Oréal Foundation en de merken zelf, kan de Groep bijdragen aan 15 van de 17 internationale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de Verenigde Naties werden vastgelegd.
 

Over L’Oréal

L’Oréal is al meer dan 100 jaar actief in de beautysector. Met een internationale portefeuille van 36 diverse en complementaire merken behaalde de Groep in 2019 een omzet van 29,87 miljard euro. L’Oréal telt wereldwijd 88.000 medewerkers en is wereldleider in de beautysector. Het bedrijf is aanwezig in alle distributiecircuits: massmarket, supermarkten, apotheken, parafarmacie, travel retail, merkboetieks en e-commerce.

L’Oréal kan een beroep doen op een uitmuntend departement Research & Innovation en 4100 onderzoekers waarmee het kan voldoen aan alle schoonheidsverwachtingen wereldwijd. Met het programma “Sharing beauty with all” heeft L’Oréal een ambitieus plan om tegen 2020 de duurzame ontwikkeling in de volledige waardeketen te integreren.

Meer informatie op: http://mediaroom.loreal.com/en/  

 “Dit perscommuniqué is geen aanbod om te verkopen of een voorstel om aandelen van L’Oréal te kopen. Indien u meer informatie wenst over L’Oréal kunt u de openbare documenten inkijken die in Frankrijk bij de Autorité des Marchés Financiers geregistreerd zijn. Ze zijn ook in het Engels beschikbaar op onze website www.loreal-finance.com.Dit perscommuniqué kan toekomstgerichte statements bevatten. Hoewel het bedrijf van mening is dat deze beweringen gebaseerd zijn op redelijke hypotheses op de datum van publicatie van dit communiqué, zijn ze door hun aard onderhevig aan risico’s en onzekerheden die kunnen maken dat de reële resultaten verschillen van die die in deze beweringen opgenomen of geprojecteerd zijn.”

 

Contactpersonen L’Oréal:

L’Oréal Belgilux
Brigitte BekaertTel.: +32 476 53 53 58
E-mail: [email protected]
PersattacheeCathy Schoels
Tel.: +32 477 680 280
E-mail: [email protected]