Aplikacje związane z pięknem

W naszych produktach

Obecnie konsumenci na co dzień używają aplikacji, które pomagają im podejmować bardziej świadome decyzje. W ostatnich latach konsumenci mają dostęp do aplikacji skanujących produkty kosmetyczne w celu uzyskania informacji o nich, by ułatwić im dokonanie najlepszego dla siebie wyboru w zakresie piękna i higieny.

Jak działają takie aplikacje?

Skaner aplikacji pozwala na rozpoznanie i analizę danego produktu lub składnika, a wyświetlane porady czerpie z bazy danych. Niektóre aplikacje korzystają z udostępnionych lub współdzielonych baz danych (np. Open Beauty Facts), inne — z własnych zasobów. Każda aplikacja posiada algorytm do ewaluacji danego produktu lub jego składników. Ocena może mieć postać liczby lub kodu kolorystycznego (gdzie na przykład czerwony oznacza słabą ocenę, a zielony satysfakcjonującą).

W jaki sposób aplikacje te rozpoznają produkty kosmetyczne?

Wykorzystują do tego kilka elementów, na przykład:

• Kod kreskowy

Kod kreskowy produktu (zwany również kodem EAN13) z założenia nie służy do identyfikacji produktów kosmetycznych. Jest umieszczany na produktach, by zapewnić sprzedawcy detalicznemu informacje logistyczne o wielkości i wadze wyrobu czy też specjalnych warunkach przechowywania.

Należy pamiętać, że skład produktu kosmetycznego może się regularnie zmieniać, na przykład w celu dostosowania go do zmian w prawie. Jednak nie powoduje to automatycznie zmiany kodu kreskowego. Dlatego równocześnie mogą na rynku występować różne receptury tego samego produktu kosmetycznego opatrzone identycznym kodem kreskowym. Z tego powodu skanowanie kodu kreskowego może prowadzić do uwzględnienia w analizie innego produktu niż ten znajdujący się w ręce konsumenta, a tym samym innych składników, których ten produkt wcale nie musi zawierać.

• Składniki

Czasami możliwe jest skanowanie listy składników z wykorzystaniem systemu rozpoznawania graficznego umożliwiającego ich identyfikację. W wyszukiwarce niektórych aplikacji można również ręcznie wpisać nazwę składnika.

• Nazwa, linia lub marka produktu

W niektórych aplikacjach użytkownik może wyszukać produkt po nazwie, linii produktów lub marce. Warto zauważyć, że nazwy mogą być różne w poszczególnych krajach, w których produkt jest dostępny/sprzedawany.

Co się dzieje, gdy aplikacja nie rozpoznaje zeskanowanego produktu?

Kiedy aplikacja nie rozpoznaje produktu, oznacza to, że informacji o produkcie nie ma w wykorzystywanej przez nią bazie danych.

W takiej sytuacji konsument może wprowadzić te informacje (zdjęcie, listę składników) ręcznie. Wówczas uwzględnienie tych informacji zależy od edytora używanego przez aplikację.

Aplikacje są wspierane przez bazy danych

Aby aplikacja działała, musi wykorzystywać dane z współdzielonych lub własnych baz danych.

Open Beauty Facts to najczęściej wykorzystywana baza danych związanych z produktami kosmetycznymi. Umożliwia użytkownikowi dodawanie lub modyfikowanie danych w różny sposób: sfotografowanie listy składników, ręczne wprowadzenie składników i właściwości produktu itp.

Stanowisko L’Oréal w sprawie aplikacji kosmetycznych

Dokładnie przeanalizowaliśmy różnorodne aplikacje kosmetyczne, aby zrozumieć stosowane w nich metodologie i źródła danych.

Obecnie oceny produktów stosowane w tych aplikacjach w głównej mierze bazują na kwestii obecności lub braku składników uznawanych za „niepożądane”. Nie jest uwzględniane stężenie poszczególnych składników. Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego nie może się opierać tylko na obecności lub braku określonych składników. Kluczowe znaczenie ma to, by informacje używane do opracowania takich aplikacji były solidne pod kątem naukowym. Ponadto oceny podawane dla tego samego produktu przez różne aplikacje mogą się różnić, są zatem sprzeczne.

Firma L’Oréal dba o to, by konsumenci otrzymywali informacje wiarygodne pod względem naukowym i zdrowotnym. Dlatego zamierzamy nadal dostarczać naszym konsumentom jakościowych i kompletnych informacji o naszych produktach i ich składzie. W L’Oréal nieustająco oferujemy produkty, które są całkowicie bezpieczne dla naszych konsumentów. Nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii jakości i wydajności naszych produktów, a także w zakresie prawdziwości podawanych przez nas informacji.