L'Oréal for the Future (L'Oréal Dla PrzyszŁosci)

Nasze zobowiązania do 2030 roku

"Od 2013 roku, kiedy zainaugurowaliśmy nasz pierwszy program zrównoważonego rozwoju, świat się zmienił. Skala wyzwań, przed którymi obecnie stoimy, jest bezprecedensowa. Nasze ambicje muszą być dostosowane do tych wyzwań. Nie wystarczy, że będziemy działać lepiej, musimy zrobić wszystko, co należy zrobić."

Alexandra Palt
Executive Vice President - Chief Corporate Responsibility Officer and Executive Vice President of the Fondation L’Oréal

Globalne ocieplenie i zmiany środowiskowe prowadzą do potencjalnie trwałej degradacji środowiska naturalnego, w tym też siedlisk ludzkich. Wzrasta poziom mórz, szybciej topnieją lodowce, temperatura rośnie, a oceany zakwaszają się. Coraz częściej obserwujemy też ekstremalne zjawiska pogodowe. Większe wyzwania wymagają większego zaangażowania.

Bazując na dotychczasowych dobrych wynikach, firma L’Oréal postanowiła kontynuować swoje zaangażowane, ogłaszając program „L’Oréal for the Future” (L’Oréal dla Przyszłości). Nasze zobowiązania do 2030 roku pokazują, że będzie to jeszcze bardziej radykalna transformacja i odzwierciedlają naszą wizję odpowiedzialności, która pozwoli sprostać wyzwaniom, przed jakimi staje świat.

Trzy filary strategii zrównoważonego rozwoju

Nasza strategia dotycząca zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach. Wyznacza mierzalne, określone w czasie cele dotyczące redukcji naszego wpływu na środowisko, które zamierzamy osiągnąć do 2030 roku.

    1. Rozpoczynamy kolejny etap transformacji - nasze działania będą uwzględniać ograniczenia i potrzeby naszej planety.

Naukowcy jednogłośnie zgadzają się, że przekraczanie tzw. "granic planety” spowoduje zniszczenie bezpiecznej przestrzeni życiowej człowieka. Zobowiązujemy się do prowadzenia naszych działań z szacunkiem do środowiska, w którym żyjemy oraz do tego, że dostosujemy się do wymagań planety - zgodnie z tym, co rekomendują naukowcy zajmujący się kwestiami środowiskowymi. Nowy program naszej wewnętrznej transformacji, jego cele i mierniki, pozwolą ograniczyć nasz wpływ na klimat, zasoby wodne, bioróżnorodność i zasoby naturalne.

    2. Wspieramy nasze otoczenie biznesowe we wprowadzaniu zmian na rzecz bardziej zrównoważonego i ekologicznego świata.

Wierzymy, że jesteśmy odpowiedzialni za włączenie w proces zmian pro-środowiskowych naszych klientów, dostawców i konsumentów. Podejmujemy nowe zobowiązania, aby upewnić się, że działania zrównoważonego rozwoju naszych dostawców są równie ambitne, jak nasze. Jednym z ważniejszych zobowiązań na kolejne lata - do 2030 roku, jest inspirowanie do zmiany wszystkich grup i społeczności, z którymi współpracujemy. Zaczynając od marki Garnier, wprowadzamy również innowacyjny system informowania o kwestiach ekologicznych i społecznych. Pozwoli to naszym konsumentom na ocenę wpływu środowiskowego kupowanych przez nich produktów oraz na podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych, przyjaznych dla środowiska.

    3. Pomagamy rozwiązywać problemy, przed jakimi staje świat, wspierając ważne potrzeby społeczne i środowiskowe.

Równolegle do przekształcenia naszego modelu biznesowego, chcemy rozwiązywać problemy środowiskowe i społeczne współczesnego świata. Jako lider branży kosmetycznej jest to nasz obowiązek wobec społeczeństwa. Dlatego też firma L’Oréal przeznacza 100 milionów euro na inwestycje związane z regeneracją ekosystemów i rozwojem gospodarki obiegu zamkniętego oraz 50 milionów euro na fundusz charytatywny wspierający kobiety będące w trudnej sytuacji.

Zobowiązania L’Oréal związane ze zrównoważonym rozwojem: nie zaczynamy od zera

W L’Oréal od dawna jesteśmy świadomi wyzwań środowiskowych i konieczności reagowania na nie. Ponieważ produkcja stanowi znaczącą część naszej działalności, zdecydowaliśmy, że najbardziej oczywistym i pierwszym krokiem - koniecznym do rozpoczęcia procesu transformacji, będzie ograniczenie wpływu wywieranego na środowisko przez nasze fabryki i centra dystrybucyjne. Pierwsza faza tej transformacji została już prawie zakończona.

 

-78%

Od 2005 roku Grupa zmniejszyła emisję CO2 generowaną przez należące do niej fabryki i centra dystrybucyjne o 78% w wartościach bezwzględnych. Tym samym przekroczyliśmy nasz pierwotny cel, który zakładał redukcję o 60% do roku 2020. Jednocześnie, w tym samym czasie wielkość produkcji wzrosła o 37%.

35

Pod koniec 2019 roku, 35 oddziałów L’Oréal, w tym 14 naszych fabryk, było neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla (czyli korzystało w 100% z energii odnawialnej).

W 2013 roku postanowiliśmy skoncentrować się na tym, co najważniejsze: na rozwoju produktów kosmetycznych zgodnie z naszym globalnym programem zrównoważonego rozwoju “Sharing Beauty With All" ("Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi"). Ogłosiliśmy wtedy konkretne cele w tym obszarze do 2020 roku. Podstawą tych działań było innowacyjne narzędzie SPOT (Sustainable Product Optimization Tool) stworzone z myślą o ocenie i udoskonalaniu środowiskowego i społecznego profilu produktów wszystkich naszych marek. Zasady zrównoważonego rozwoju są wpisane w projektowanie i powstawanie nowych produktów Grupy, od samego początku tego procesu.

85%

Do końca 2019 roku 85% nowych lub odświeżonych produktów miało ulepszony profil ekologiczny i społeczny.

90,635

Do końca 2019 roku firma L’Oréal pomogła znaleźć zatrudnienie 90 635 osobom z nieuprzywilejowanych społeczności w ramach programów solidarnościowych i włączania społecznego.

 

Dowiedz się więcej o programie „L’Oréal for the Future” /„L’Oréal dla Przyszłości" (materiały w języku angielskim)

 

3

L’Oréal to jedyna firma na świecie, która przez 4 lata z rzędu uzyskała ocenę "A" we wszystkich trzech rankingach organizacji CDP: ochrona klimatu, gospodarka wodna i walka z wylesianiem.