Spoštovanje biotske raznovrstnosti


Planet se približuje šestemu množičnemu izumrtju. Uničevanje naravnih ekosistemov, še posebej zaradi kmetijstva, grozi našemu planetu in odpornosti skupnosti na podnebne spremembe. Večina surovin pri L’Oréalu izvira iz obnovljivih virov in je v večini rastlinskega izvora. Družba, ki uporablja približno 1.600 surovin iz skoraj 350 vrst rastlin, vidi biotsko raznovrstnost kot pomemben in vedno večji vir inovacij ter se zavzema za trajnostno in odgovorno pridobivanje sestavin.

Naše zaveze do leta 2030 bodo pomagale okrepiti naša prizadevanja za zaščito biotske raznovrstnosti vzdolž celotne vrednostne verige, hkrati pa zmanjšati zasedenost zemljišč, potrebnih za vse naše dejavnosti. Znanost kaže, da je pretvorba naravnih habitatov za širjenje kmetijstva, mest in infrastrukture glavni vzrok za izgubo biotske raznovrstnosti. Zato smo se odločili, da bomo v zvezi s tem ukrepali tako, da bomo na inovativen in znanstveno zanesljiv način izmerili odtis biotske raznovrstnosti (v smislu zasedenosti ekosistema) naših industrijskih dejavnosti in industrijskih dejavnosti naših dobaviteljev (dobava, embalaža in sestavine).


Naši cilji


100 %

Do leta 2030 bo 100 % sestavin za formule in embalažne materiale na biološki osnovi sledljivih in iz trajnostnih virov. Nobena sestavina ne bo povezana z uničevanjem gozdov.

0

Da bi omejili vpliv na naravne habitate, se zavezujemo, da bomo do leta 2030 v primerjavi z letom 2019 ohranili nespremenjeno skupno površino zemljišč, pomembnih za pridobivanje naših sestavin.

100 %

Do leta 2030 bo 100 % naših industrijskih lokacij in vseh obratovalnih stavb pozitivno vplivalo na biotsko raznovrstnost v primerjavi z letom 2019.

Kaj smo dosegli doslej?

96 %

Leta 2020 je imelo 96 % novih ali prenovljenih izdelkov izboljšan okoljski ali družbeni profil.

100 %

Od leta 2012 je 100 % oskrbe s palmovim oljem, derivati ​​palmovega olja in derivati ​​palmovih jedrc trajnostno certificirano v skladu z merili RSPO.

 

100 %

100 % papirja, uporabljenega za navodila, ki so priložena izdelkom, je certificiranega kot trajnostni papir.

L’Oréal se je zavzel za spoštovanje več biotske raznovrstnosti

Leta 2020 je bilo 59 % surovin, uporabljenih v izdelkih podjetja L’Oréal, obnovljivih, kar pomeni, da je večina rastlinskega izvora.

To predstavlja približno 1.600 sestavin iz skoraj 350 rastlinskih vrst, ki izvirajo iz več kot sto držav. 87 % teh obnovljivih sestavin izvira iz virov, ki so certificirani kot trajnostni.