L’Oréal je pokrenuo program „L’Oréal for the Future“

Kako bi doprineo rešavanju globalnih posledica prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, L'Oréal je pokrenuo socijalni i ekološki program solidarnosti „L’Oréal for the future“ („L’Oréal za budućnost“). Ovaj program u svom fokusu ima podršku ugroženim ženama i zaštitu životne sredine.

U sklopu ovog programa kompanija je osnovala dobrotvorni fond vredan 150 miliona evra, od čega je 50 miliona evra namenjeno za pomoć organizacijama koje podržavaju visoko ranjive grupe žena, a 100 miliona evra je usmereno ka obnovi prirodnih ekosistema i sprečavanju klimatskih promena.

„Tokom narednih meseci naše društvo će se suočiti sa socijalnim krizama koje će pogoditi mnoge ljude, posebno one iz najugroženijih delova društva. Istovremeno, svesni smo i toga da je iz dana u dan sve više izazova na polju zaštite životne sredine. Izuzetno je važno da u ovim trenucima ne odstupimo od održive transformacije koja je svetu preko potrebna. Zbog toga želimo da potvrdimo našu posvećenost očuvanju životne sredine i biodiverziteta, kao i ublažavanju socijalne krize sa naglaskom na pomoći ženama. Ova dva izazova odražavaju vrednosti i istorijsku posvećenost kompanije L'Oréal“, izjavio je Žan Pol Agon (Jean-Paul Agon), predsednik i izvršni direktor L'Oréala.

50 miliona evra za podršku ugroženim grupama žena

L'Oréal Grupa se od svog osnivanja zalaže za snažnu podršku ženama. Ova podrška je posebno važna u vreme pandemije COVID-19, imajući u vidu da je tokom ovih meseci mnogo žena ostalo bez posla i oseća posledice pada prihoda. Takođe, mnoge od njih su samohrane majke koje imaju teškoće da zadovolje najosnovnije potrebe. Istovremeno, stroge mere izolacije radi sprečavanja širenja zaraze širom sveta dovele su i do porasta porodičnog i seksualnog nasilja.

Da bi direktno pomogao ovim ugroženim grupama žena, L'Oréal je pokrenuo dobrotvorni fond vredan 50 miliona evra koji će biti namenjen za podršku lokalnim organizacijama koje se bore protiv siromaštva, pomažu žene u socijalnoj i profesionalnoj integraciji, obezbeđuju hitnu pomoć izbeglim licima i ženama sa invaliditetom, i pružaju podršku ženama koje su žrtve nasilja.

"Kriza prouzrokovana pandemijom Covida-19 nije poštedela nikoga ali je istovremeno pogoršala i postojeće nejednakosti u društvu, sa posebno pogubnim posledicama na ljude koji se već bili socijalno ili ekonomski ugroženi ili su žrtve zlostavljanja, među kojima je najviše žena. Zbog toga je važno da ih podržimo. Pored toga, ova situacija nije poništila važnost potpune posvećenosti zaštiti životne sredine. Ako želimo da pronađemo održiv način da pobedimo ovu krizu, moramo da se usredsredimo na sprečavanje klimatskih promena i erozije na polju biodiverziteta. Oba ova faktora prete da nam još dublje ugroze život, društvo i ekonomiju, a ponajviše žene koje su među prvim žrtvama“, izjavila je Alexandra Palt, direktorka korporativne odgovornosti L'Oréal Grupe.

100 miliona evra za očuvanje životne sredine

Pored višegodišnjeg nastojanja da smanji uticaj na životnu sredinu u sklopu sopstvenog programa održivog razvoja „Sharing Beauty With All “, L'Oréal Grupa je odlučila da uloži još 100 miliona evra u investicije koje će biti fokusirane na dva ključna ekološka izazova:

• obnavljanje oštećenih ekosistema: 50 miliona evra biće iskorišćeno za finansiranje projekata obnove morskih i šumskih ekosistema, koji ujedno otvaraju i nove mogućnosti društvenog i ekonomskog razvoja za stanovništvo koje zavisi od njih (razvoj održive poljoprivrede i ribolova, eko-turizam itd). Uz to, fond L’Oréal Fund for Nature Regeneration za cilj ima i obnovu milion hektara uništenih ekosistema, smanjenje 15 do 20 miliona tona emisije CO2 i kreiranje stotine novih radnih mesta do 2030. godine.

• sprečavanje klimatskih promena: 50 miliona evra je namenjeno za finansiranje projekata vezanih za cirkularnu ekonomiju. Ovim fondom grupa L'Oréal želi da doprinese potrazi za rešenjima i stvaranju modela poslovanja koji podržavaju razvoj cirkularne ekonomije, posebno na polju reciklaže i upravljanja plastičnim otpadom.

Grupa L'Oréal je u junu predstavila i svoj novi program održivog razvoja za 2030, kojim je ujedno zaokružen i program „L’Oréal for the Future “. Na taj način kompanija želi da osigura da će sve najavljene aktivnosti i nastojanja na ovim poljima biti u potpunosti poštovane i sprovedene širom sveta.