Borba protiv klimatskih promena

Your description

Više od 20 godina radili smo na smanjenju emisija ugljen-dioksida povezanih sa našim aktivnostima. Kako bismo to postigli, unapredili smo energetsku efikasnost u svim našim postrojenjima (objekti, oprema, itd.), povećali smo upotrebu lokalne obnovljive energije gde god je to bilo moguće i ispunili ciljeve koje smo postavili za lokacije bez projekata za kompenzaciju ugljenika. Razradili smo strategiju obnovljive energije prema lokalnim mogućnostima naših mesta proizvodnje u različitim državama u kojima poslujemo: za većinu naših projekata za smanjenje ugljenika, koristili smo lokalno proizvedenu obnovljivu energiju, ili smo direktno proizvodili sopstvenu obnovljivu energiju (biomasa, biometanizacija, solarni paneli, i drugo).

Tokom 2017. bili smo među prvih sto kompanija koje su postavile naučno zasnovane ciljeve smanjenja emisije gasova staklene bašte. Naš sveobuhvatni cilj u vezi sa klimatskim promenama do 2030. jeste da uskladimo naše emisije gasova skoji imaju efekat staklene bašte sa scenarijom u kom će globalno zagrevanje dostići +1,5 stepeni celzijusa. To znači da ćemo smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte za 50 odsto po gotovom proizvodu u celom našem lancu vrednosti (iz opsega 1, 2 i 3), u odnosu na 2016. godinu. Kako bismo to postigli, postavili smo niz merljivih ciljeva za svaki aspekt naših aktivnosti kakao bismo uključili ne samo našu proizvodnju i distributivne objekte već i lanac nabavke sirovina i indirektni uticaj povezane sa načinom na koji potrošači upotrebljavaju naše proizvode. 

Naši ciljevi

100%

Do 2025. godine, na svim našim lokacijama dostići ćemo karbonsku neutralnost tako što ćemo unaprediti energetsku efikasnost i koristitićemo 100 odsto obnovljivu energiju.

-25%

Do 2030. godine, omogući ćemo našim potrošačima da smanje emisije CO2, koja nastaje upotrebom naših proizvoda, za 25 odsto u odnosu na 2016, u proseku i po gotovom proizvodu.

-50%

Do 2030. godine, smanjićemo emisije gasova sa efektom staklene bašte nastalih prilikom transporta naših proizvoda za 50 odsto u proseku i po gotovom proizvodu, u odnosu na 2016.

-50%

Do 2030, naši strateški dobavljači smanjiće direktne emisije (iz opsega 1 i 2) za 50 odsto u apsolutnoj vrednosti, u poređenju sa 2016.

Šta smo postigli do sad

-91%

Od 2005. smanjili smo emisije CO2 u našim postrojenjima i distributivnim centrima za 91 odsto u apsolutnoj vrednosti u poređenju sa 2005, dok se obim proizvodnje povećao za 45 odsto u istom periodu.

110

Krajem 2022, L’Oréal je imao 110 karbonski neutralnih lokacija (koje koriste 100 odsto obnovljive energije), uključujući 22 fabrike.

65%

Danas, 65 odsto svih naših lokacija širom sveta je karbonski neutralno.

Niskougljenični razvoj: Naša strategija

U cilju smanjenja karbonskog otiska, L’Oréal ima dvostruki pristup. Prvenstveno, grupa je smanjila emisije sa svojih industrijskih lokacija za 91 odsto u odnosu na 2005. tako što je smanjila emisije gasova sa efektom staklene bašte u svojim postrojenjima i distributivnim centrima, upotrebom obnovljive energije i unapređenjem energetske efikasnosti. U istom periodu, obim proizvodnje povećan je za 45 odsto, što potvrđuje sposobnost kompanije L’Oréal da objedini komercijalni uspeh i posvećenost ambicioznim klimatskim aktivnostima.