LOREAL0283622MD hero

Održivo upravljanje vodom

Dostignuća u 2022. godini

U kompaniji L’Oréal, voda, kao osnovna komponenta u procesu kreiranja i korišćenja naših proizvoda, predstavlja ključ našeg poslovanja. Naša sposobnost da efikasno funkcionišemo i zadovoljimo sve potrebe naših potrošača zavisi od održivog pristupa vodi, njenog upravljanja i očuvanja. Zato se L’Oréal pre više godina obavezao da doprinese visokom kvalitetu vode i koristi održive količine vode duž celokupnog lanca vrednosti, kao i u slivovima i zajednicama u kojima poslujemo i služimo. Inovacija proizvoda će odigrati ključnu ulogu u našim naporima da očuvamo ovaj vredan resurs.

Naši ciljevi

100%

Do 2030. godine, analiziraćemo sve naše formule zahvaljujući našoj platformi za ekološka testiranja kako bismo garantovali da poštuju sve vodene ekosisteme, bez obzira na to da li se radi o kontinentalnim ili primorskim ekosistemima.

-25%

Do 2030. godine, uvešćemo inovacije kako bismo omogućili našim potrošačima da smanje potrošnju vode povezanu sa korišćenjem naših proizvoda za 25% po gotovom proizvodu u proseku, u odnosu na 2016. godinu. 

100%

Do 2030. godine, 100 odsto vode koja se koristi u našim proizvodnim procesima biće reciklirano i ponovo korišćeno cirkularno.

100%

Do 2030. godine, svi naši strateški dobavljači će održivo koristiti vodu u područjima na kojima posluju.

Šta smo dosad postigli

-53%

Smanjili smo količinu iskorišćene vode u našim postrojenjima i centrima za distribuciju za 53 odsto u odnosu na 2005. godinu, po jedinici proizvoda.

5

Pet naših fabrika su „fabrike sa cirkularnom upotrebom vode“, što znači da se sva industrijska voda tretira, reciklira i ponovo koristi cirkularno.

L’Oréalova politika o vodi

U kompaniji L’Oréal, voda kao osnovna komponenta pri stvaranju i korišćenju naših proizvoda, u srcu je našeg poslovanja.

Naša sposobnost da efikasno funkcionišemo i zadovoljimo sve potrebe naših potrošača zavisi od održivog pristupa vodi, njenog upravljanja i očuvanja...

Saznajte više o L’Oréalovoj politici o vodi

Partnerstvo L’Oréal-Gjosa

Voda – osnovni element svog života na Zemlji i globalno strateško pitanje – potrebna nam je za kozmetičke proizvode, posebno higijenske, pri čemu je najveća potrebna količina tokom faze upotrebe. 
Potrošnja vode, zbog potrebne energije za zagrevanje, takođe je značajan faktor koji doprinosi emisijama gasova sa efektom staklene bašte. Smanjenje količine vode potrebne za korišćenje kozmetičkih proizvoda pomoći će u borbi protiv klimatskih promena i prilagođavanju  njima. 

Zato se L’Oréal udružio sa kompanijom Gjosa koja se bavi za ekološkim inovacijama, i u januaru 2021. predstavio L'Oréal Water Saver. Ova inovacija unosi revoluciju u pranje kose smanjujući potrošnju vode, poboljšavajući pritom iskustvo i efikasnost nege, kako u frizerskim salonima, tako i kod kuće.
Startap Gjosa je razvio tuš glavu sa malim protokom (2,4 litra vode u minuti umesto uobičajenih 7 litara) koji smanjuje protok vode ubrzavajući brzinu kapljica.

Da bi se proces optimizovao, L’Oréalovi naučnici razvili su šampone koji se lakše ispiraju. Određeni parametri prilagođeni su realnim uslovima korišćenja kako bi se osiguralo pravilno ispiranje i doprinelo smanjenju potrošnje energije i vode za gotovo 65 odsto.

Saznajte više o Water Saver-u