แอพ ความงาม

Inside Our Products

ปัจจุบันผู้บริโภคล้วนใช้แอพพลิเคชั่นในชีวิตประจำวัน หลายแอพช่วยให้ข้อมูลทางเลือกในการบริโภคสินค้าได้ ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแอพตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ความงาม เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขอนามัยที่เหมาะสมที่สุด

แอพเหล่านี้ทำงานอย่างไร?

สแกนเนอร์ในแอพช่วยให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสม รวมทั้งใช้ฐานข้อมูลเพื่อคำแนะนำได้ บางแอพใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ (เช่น Open Beauty Facts) ในขณะที่หลายอีกแอพพัฒนาฐานข้อมูลของตนเอง แต่ละแอพประเมินผลข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมแบบอัลกอริทึม ในลักษณะของการจัดลำดับหรือโค้ดสี (สีแดงสำหรับระดับต่ำและสีเขียวสำหรับระดับที่น่าพึงพอใจ เป็นต้น)

แอพเหล่านี้ตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อย่างไร?

ตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ อาทิ

 • บาร์โค้ด

  บาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ (ที่เรียกว่าโค้ด EAN13) มิได้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อระบุผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเท่านั้น แต่มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลด้านโลจิสติกส์สำหรับการค้าปลีก เช่น ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ หรือเงื่อนไขการเก็บรักษา
  ทั้งนี้ควรตระหนักว่าโดยทั่วไปแล้วส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นในกรณีของการปรับปรุงกฎข้อบังคับและพัฒนาสูตร ในขณะที่บาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเสมอไป สูตรผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันของเครื่องสำอางเดียวกัน ซึ่งมีบาร์โค้ดเหมือนกันสามารถวางตลาดได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น การสแกนผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งผ่านบาร์โค้ดจึงอาจแสดงผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในความครอบครองของผู้บริโภค ในแง่ของส่วนผสมที่อาจไม่มีปรากฎในสูตรผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 • ส่วนผสม

  บางครั้งอาจสามารถสแกนรายการส่วนผสมโดยระบบตรวจจับภาพเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ หรือในบางแอพอาจสามารถพิมพ์ชื่อส่วนผสมที่ต้องการตรวจสอบในช่องค้นหาได้

 • ชื่อ ประเภท หรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์

  ในบางแอพ ผู้ใช้สามารถทำการสืบค้นจากชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ หรือแบรนด์ได้ อย่างไรก็ดี ควรตระหนักว่าชื่อดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศที่วางจำหน่าย

ในกรณีที่แอพไม่สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำมาสแกนได้?

เมื่อแอพไม่ "รู้จัก" ผลิตภัณฑ์ หมายความว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ฐานข้อมูลได้
ในกรณีเช่นนี้ผู้บริโภคสามารถบันทึกข้อมูล (ภาพ รายการส่วนผสม) ด้วยตนเองได้ จากนั้นขึ้นอยู่กับว่าบรรณาธิการแอพจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาหรือไม่

ฐานข้อมูลคือส่วนสนับสนุนแอพ

ระบบการทำงานของแอพใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วม หรือฐานข้อมูลกรรมสิทธิ์ของแอพ
Open Beauty Facts คือฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมด้านความงามที่นำมาใช้แพร่หลายที่สุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลได้หลายวิธี ทั้งการถ่ายภาพรายการส่วนผสม หรือบันทึกข้อมูลส่วนผสม และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ฯลฯ

จุดยืนของลอรีอัลเกี่ยวกับแอพความงาม

เราได้ทำการศึกษาหลากหลายแอพด้านความงามอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีและแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้
ปัจจุบันการให้คะแนนผลิตภัณฑ์จากแอพเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่า มีหรือไม่มีส่วนผสมที่เชื่อว่า "ไม่พึงประสงค์" เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยไม่พิจารณาถึงระดับความเข้มข้นของส่วนผสมต่างๆ ทั้งนี้ การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่สามารถพิจารณาเพียงแค่มีหรือไม่มีส่วนผสมบางชนิดเท่านั้น แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลภายในแอพดังกล่าวต้องมีความหนักแน่นทางวิทยาศาสตร์ด้วย อีกทั้งการให้คะแนนในแต่ละแอพต่อผลิตภัณฑ์เดียวกันยังอาจแตกต่างกัน จึงอาจนำมาสู่ข้อโต้แย้งได้
ลอรีอัลมุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในมุมมองทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพแก่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เราจึงตั้งใจให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคมากที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และส่วนผสมของเราอย่างต่อเนื่อง ลอรีอัลมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงแก่ผู้บริโภค โดยไม่ละเลยด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยความจริงใจในการนำเสนอข้อมูลผ่านการสื่อสารของเราเสมอมา