พาราเบน

Inside Our Products

พาราเบนคืออะไร?

พาราเบนเป็นสารกันเสียที่นำมาใช้ในเครื่องสำอางบางชนิดเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยการป้องกันการเติบโตของจุลินทรีย์

เพื่อตรวจสสอบสารดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาจากรายการส่วนผสมบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งพบได้ภายใต้ชื่อ "เอทิลพาราเบน", "เมทิลพาราเบน" หรือ "โพรพิลพาราเบน"

พาราเบนเกิดจากอะไร?

ในเครื่องสำอาง พาราเบนเป็นสารที่มีต้นกำเนิดจากการสัง

เคราะห์ พาราเบนยังมาจากธรรมชาติและเป็นส่วนประกอบของอาหารบางชนิด เช่น รอยัล เจลลี่

พาราเบนนำมาใช้เพื่ออะไร?

การเติบโตของเชื้อโรค (เชื้อรา และ แบคทีเรีย) อาจก่อให้เกิดรา การแยกตัวของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ พาราเบนนำมาใช้ในทางการแพทย์และเครื่องสำอางมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ เพื่อช่วยในการป้องกันการปนเปื้อนและเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย

ป้องกันการปนเปื้อน

เหตุใดจึงมีข้อกังวล?

การศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิกจำนวนหนึ่งระบุว่าพาราเบนบางชนิด (พาราเบนโซ่ยาว) อาจรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อและก่อให้เกิดมะเร็งทรวงอกได้.

ข้อเท็จจริง:

  • สารกันเสียที่นำมาใช้ในเครื่องสำอางมากที่สุดคือพาราเบนโซ่สั้น ซึ่งมีความปลอดภัย อ่อนโยน และเป็นสารกันเสียที่มีประสิทธิภาพ
  • ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแห่งคณะกรรมาธิการยุโรป

เหตุใดเราจึงนำมาใช้และใช้อย่างไร?

เราใช้พาราเบนโซ่สั้น (เมทิล- และเอทิล-) ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยจากจุลินทรีย์ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพาราเบนต้องผ่านการตรวจสอบการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและนอกองค์กร ก่อนวางจำหน่ายในตลาด

เราเลือกใช้แต่พาราเบนโซ่สั้นในผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น ซึ่งเป็นพาราเบนที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัยแห่งคณะกรรมาธิการยุโรป

พาราเบนโซ่สั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสารกันเสียที่มีความปลอดภัย

พาราเบนโซ่สั้นสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม