Gelecek İçin L’Oréal

L’Oréal’den, kadınları desteklemek ve iklim değişikliğini önlemek için 150 Milyon Euro

L’Oréal, kadınları desteklemek ve çevreyi korumak için 150 Milyon Euro bağışlayacak.

L’ORÉAL, “GELECEK İÇİN L’ORÉAL” PROGRAMINI BAŞLATIYOR.

L’Oréal, COVID-19 pandemisi ile mücadele amacıyla “Gelecek İçin L’Oréal” adı verilen sosyal ve çevresel bir dayanışma programı başlatacağını duyurdu. Program kapsamında, salgın hastalığın yarattığı sosyal ve ekonomik krizin ilk kurbanları olan kadınları destekleyen kuruluşlar için 50 Milyon Euro'luk bağış fonu oluşturuluyor.

Ayrıca 100 Milyon Euro değerinde bağışla da zarar gören doğal ekosistemlerin yenilenmesine ve iklim değişikliğini önleme çabalarına katkıda bulunulması hedefleniyor.

L’Oréal Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jean-Paul Agon “Gelecek İçin L’Oréal” programı hakkında, “Önümüzdeki aylarda toplumlarımız, sosyal krizlerle karşı karşıya kalacak. Aynı zamanda, çevremizin de giderek daha fazla baskı altında olduğunu biliyoruz.

Dünyanın ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir dönüşümden geri adım atmamak bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle çevreye ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına olan bağlılığımızı tekrar göstermek ve kadınlar için sosyal krizin azaltılmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu iki neden, L’Oréal markasının değerlerini ve tarihsel bağlılığını yansıtıyor” dedi.

Savunmasız durumdaki kadınları desteklemek için 50 Milyon Euro

Geçmişten bu yana kadınları destekleyen faaliyetlerde bulunan L’Oréal Grup, bugün de savunmasız kadınların yanında yer alıyor. COVID-19 krizi nedeniyle özellikle; iş ve gelir kaybı açısından oldukça fazla etkilenen ve tek ebeveynli ailelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan kadınlar etkileniyor ve en temel ihtiyaçlarını karşılamakta da zorlanıyor.

L’Oréal, yardım kurumlarına; yoksullukla mücadele, kadınların sosyal ve mesleki entegrasyona ulaşmalarına yardımcı olma, mülteci ve engelli kadınlara acil yardım sağlama, kadına yönelik şiddeti önleme ve mağdurları destekleme çabalarında destek olmak amacıyla 50 Milyon Euro değerinde bağış fonu oluşturuyor.

Çevresel yatırımlar için 100 Milyon Euro

L'Oréal Grup, sürdürülebilir kalkınma programının bir parçası olarak hayata geçirdiği uzun vadeli çalışmalarının yanı sıra, iki kilit konu üzerinde harekete geçiyor ve

100 Milyon Euro’luk yardımda bulunuyor.

Hasar gören doğal ekosistemlerin yenilenmesi:

L’Oréal, deniz ve orman ekosistemi restorasyon projelerini finanse etmek için 50 Milyon Euro yardımda bulunuyor. L’Oréal Doğa Yenileme Fonu, 2030 yılına kadar bir milyon hektar bozulmuş ekosistemi restore etmeyi, 15 ile 20 milyon ton CO2 azaltımını ve yüzlerce iş fırsatı yaratmayı amaçlıyor.

İklim değişikliğinin önlenmesi:

L’Oréal Grup, 50 Milyon Euro değerindeki fonla plastik atıkların geri dönüşümü ve yönetimi konusundaki çözüm arayışlarına ve iş modellerinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

L’Oréal, pandemi ile mücadele kapsamında bugüne kadar sosyal farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanlarına ve tedarikçilerine yaklaşık 14 milyon ünite el dezenfektanı ve 4.3 milyondan fazla ürün bağışladı. 40 ülkeye yaklaşık 3 Milyon Euro, ayrıca kar amacı gütmeyen L’Oréal Vakfı aracılığıyla yoksullukla mücadele için 1 Milyon Euro tutarında yardımda bulundu. L’Oréal’in kurum içi hayırseverlik girişimleriyle grup çalışanları toplam 1200 saat gönüllü çalışma gerçekleştirdi.