İklim Değişikliğiyle Mücadele

20 yılı aşkın süredir endüstriyel faaliyetlerimizle bağlantılı CO2 emisyonlarını azaltmak için çalışıyoruz. Bunu başarmak için tüm tesislerimizde (binalar, ekipman vb.) enerji verimliliğini iyileştirdik, mümkün olan her yerde yerel yenilenebilir enerji kullanımını artırdık ve karbon dengeleme projeleri olmayan sahalar için tanımlanan hedeflere ulaştık. Yenilenebilir enerji stratejimizi, faaliyet gösterdiğimiz çeşitli ülkelerdeki sanayi sitelerinin sunduğu yerel olanaklara göre geliştirdik: karbon azaltma projelerimizin çoğunda yerel olarak üretilen yenilenebilir enerji kullandık veya doğrudan kendi yenilenebilir enerjimizi ürettik (biyokütle, biyometanizasyon, güneş panelleri vb.).

2017 yılında Science-Based Targets (SBT) tarafından onaylanmış hedefler belirleyen ilk yüz şirket arasında yer aldık. 2030 için kapsayıcı iklim değişikliği hedefimiz, sera gazı emisyonlarımızı +1,5°C senaryosuna uyumlu hale getirmektir, yani tüm değer zincirimizde (kapsam 1, 2 ve 3) tüm sera gazı emisyonlarımızı bitmiş ürün başına %50 oranında azaltacağız. Bunu başarmak için, faaliyetlerimizin her yönü için sadece üretim ve dağıtım tesislerimizi değil, aynı zamanda hammadde tedarik zincirini ve ürünlerimizin nihai tüketicileri tarafından kullanımıyla ilişkili dolaylı etkileri de içerecek şekilde sayısal hedefler belirledik.

 

Hedeflerimiz

100%

2025 yılına kadar tüm tesislerimiz, enerji verimliliğini artırarak ve %100 yenilenebilir enerji kullanarak karbon nötrlüğüne ulaşmış olacak.

-25%

2030 yılına kadar, tüketicilerimizin ürünlerimizin kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarını 2016 yılına kıyasla ortalama ve bitmiş ürün başına %25 oranında azaltmalarını sağlamak için yenilikler yapacağız.

-50%

2030 yılına kadar, ürünlerimizin taşınmasıyla bağlantılı sera gazı emisyonlarını 2016 yılına kıyasla ortalama ve bitmiş ürün başına %50 oranında azaltacağız.

-50%

2030 yılına kadar, stratejik tedarikçilerimiz doğrudan emisyonlarını (kapsam 1 ve 2) 2016'ya kıyasla mutlak olarak %50 oranında azaltacak.

Şimdiye kadar başardıklarımız

-91%

2005 yılından bu yana fabrikalarımızın ve dağıtım merkezlerimizin CO2 emisyonlarını 2005 yılına kıyasla mutlak olarak %91 oranında azaltırken, aynı dönemde üretim hacmini %45 oranında artırdık.

110

2022'in sonunda, L'Oréal'in 22 fabrika dahil olmak üzere 110 karbon nötr tesisi (%100 yenilenebilir enerji kullanan) vardı.

Stratejimiz: Düşük Karbonlu Büyüme


Karbon ayak izini azaltmak için L'Oréal olarak iki yönlü bir yaklaşım benimsiyoruz. İlk olarak fabrikalarımızın ve dağıtım merkezlerimizin sera gazı emisyonlarını azaltarak, yenilenebilir enerji kullanarak ve enerji verimliliğini artırarak sanayi sitelerinin emisyonlarını 2005 yılına kıyasla %91 azalttık. Aynı dönemde üretim hacmi %45 artmış ve bu da L'Oréal Grup olarak ticari başarımızı, iddialı iklim taahhütlerimize bağlılığımızla birleştirme yeteneğimizi doğrulamıştır.