Hero Fighting climate change

Протидія кліматичним змінам

Понад 20 років ми працюємо над скороченням викидів CO2 на наших виробничих об'єктах. Для цього ми підвищили енергоефективність всіх наших об'єктів (адміністративні центри, обладнання тощо), збільшили використання місцевої поновлюваної енергії там, де це можливо, і досягли цілей, визначених для об'єктів, не застосовуючи проєктів компенсації викидів вуглецю. Ми розробили нашу стратегію енергозабезпечення з поновлюваний джерел відповідно до місцевих можливостей у країнах, де ми працюємо: для більшості наших проєктів зі скорочення викидів вуглецю ми використовували місцеві джерела поновлюваної енергії або безпосередньо самі виробляємо поновлювану енергію (біомаса, біометанізація, сонячні батареї тощо).

У 2017 році ми були серед перших 100 компаній, які встановили для себе науково обґрунтовані цілі (SBT). Наша головна мета щодо кліматичних змін на період до 2030 року ― привести наші викиди парникових газів у відповідність до сценарію +1,5 °C, що означає, що ми на 50 % порівняно з 2016 роком скоротимо усі викиди вуглецю на одиницю готової продукції в усіх ланках виробничо-збутового ланцюга (за сферою охоплення 1, 2 і 3). Задля цього ми встановили кількісні цілі для кожного аспекту нашої діяльності, до яких належать не лише наші виробничі та дистрибуційні потужності, а й ланцюг постачання сировини, зважаючи й на непрямий вплив, пов'язаний з використанням нашої продукції кінцевими споживачами.

Наші цілі

100%

До 2025 року 100% об'єктів компанії використовуватимуть поновлювані на 100% джерела енергії.

-25%

До 2030 року ми впровадимо нові рішення,  які забезпечать можливість нашим споживачам скоротити викиди CO2 внаслідок використання нашої продукції в середньому на 25 % у порвінянні з 2016 роком на одиницю готової продукції.

-50%

До 2030 року ми скоротимо викиди парникових газів, пов'язані з транспортуванням нашої продукції, в середньому на 50 % у порівнянні з 2016 рокою на одиницю готової продукції.

-50%

До 2030 року наші стратегічні постачальники скоротять свої прямі викиди (за сферами охоплення 1 і 2) на 50 % в абсолютному вираженні порівняно з 2016 роком.

Чого ми вже досягли

-74%

З 2005 року ми на 74 % в абсолютному вираженні скоротили викиди CO2 на наших заводах і дистрибуційних центрах порівняно з 2019 роком, тоді як обсяг виробництва збільшився на 12% за той самий період.

131

Наприкінці 2023 року L'Oréal мала 131 об'єктів,  що застосувують поновлювані на 100% джерела енергії, зокрема й 22 заводи.

Наша стратегія

Щоб зменшити свій вуглецевий слід, L'Oréal діє у двох напрямах:

  1. Група скоротила викиди на своїх виробничих потужностях на 91 % порівняно з 2005 роком, досягнувши зменшення викидів парникових газів на своїх заводах і дистриб'юційних центрах, завдяки використанню поновлюваних джерел енергії та підвищенню енергоефективності.
  2. За той же період обсяг виробництва збільшився на 45 %, що доводить здатність L'Oréal поєднувати комерційний успіх з амбітними програмами в кліматичній галузі.

Дізнайтеся більше про нашу стратегію