Skupina

Vytvářet krásu, která hýbe světem

Touha po kráse nás doprovází už od počátku lidstva. Je to univerzální touha, která překračuje hranice času, zemí i kultur. Krása je mocná síla, která nás pohání vpřed. Víme, že krása znamená víc než jen vypadat dobře, krása nám dává důvěru v to, kým jsme, kým chceme být a v naše vztahy s ostatními. Už více než jedno století jsme oddáni jedinému poslání: vytváření krásy. Zůstáváme věrni průkopnickému duchu našeho zakladatele a spoléháme se o plnou podporu jeho rodiny, která nás naším vývojem provází.
Skupina

Vizionáři společnosti L’Oréal

Vytvářejí krásu, která hýbe světem.
Závazky

Zachování biologické rozmanitosti

Naše závazky pro rok 2030 pomohou posílit naše snahy o ochranu biologické rozmanitosti v rámci celého našeho hodnotového řetězce a zároveň minimalizují využívání půdy potřebné pro všechny naše činnosti.
Závazky

Pro svět bez testování na zvířatech

Společnosti L’Oréal záleží na dobrých životních podmínkách zvířat a netestuje na zvířatech. Jsme pro svět bez testování na zvířatech.

Milníky v testování bezpečnosti bez použití zvířat

V oblasti kožního tkáňového inženýrství
Skupina | Rozmanitost

Share and Care

Globální program sociálních inovací zakořeněný ve své době
Závazky

L'Oréal získává několik uznání za genderovou rovnost

V rámci dlouhodobé strategie věnované Diverzitě & Inkluzi se společnost L´Oréal zavázala k prosazování genderové rovnosti před více než 15 lety.
Závazky | Zivotní prostředí

CDP 2020

Společnost L´Oréal byla po páté v řadě uznána světovým environmentálním lídrem s třemi ‘A’ v CDP Ratingu, za své kroky v boji proti změně klimatu, ochraně lesů a zajištění bezpečnosti vody
Závazky

Zjistěte více o naší strategii omezování plastových obalů

Jak jistě víte, plastový odpad je jedním z největších problémů, kterým čelíme v souvislosti s ochranou životního prostředí. Jako přední společnost našeho odvětví věříme, že můžeme jít příkladem. Přečtěte si více o tom, jak upravujeme obaly našich produktů.
Závazky

Představujeme naše „suché továrny“

Výraz „suchá továrna“ se používá k označení závodu, kde se pitná voda využívá pouze ve složení produktů (např. jako surovina) nebo pro lidskou spotřebu.
Previous Page
  • 1
  • 2
Next Page