Zachování biologické rozmanitosti

Planeta je na prahu šestého hromadného vymírání. Ničení přírodních ekosystémů, zejména v důsledku zemědělské činnosti, ohrožuje odolnost naší planety a jednotlivých komunit vůči změnám klimatu. Většina surovin, které používáme, je převážně rostlinného původu a pochází z obnovitelných zdrojů. Společnost L’Oréal, která využívá přibližně 1 600 surovin z téměř 350 druhů rostlin, považuje biologickou rozmanitost za důležitý a rostoucí zdroj inovací a je odhodlána získávat své ingredience udržitelným a odpovědným způsobem.

Naše závazky pro rok 2030 pomohou posílit naše snahy o ochranu biologické rozmanitosti v rámci celého našeho hodnotového řetězce a zároveň minimalizují využívání půdy potřebné pro všechny naše činnosti. Podle vědců je hlavním důvodem ztráty biologické rozmanitosti přeměna přirozených stanovišť na zemědělskou půdu, městskou zástavbu a infrastrukturu. Proto jsme se rozhodli začít tento parametr sledovat a inovativním a vědecky podloženým způsobem měřit dopady naší průmyslové činnosti a průmyslové činnosti našich dodavatelů (zajišťování zdrojů, obaly a složení produktů) na biologickou rozmanitost (z hlediska osídlení ekosystému).

Naše cíle 

100 %

Do roku 2030 bude 100 % ingrediencí biologického původu používaných v našich produktech a obalových materiálech dohledatelných a budou pocházet z udržitelných zdrojů. Žádná z nich nebude nijak spojena s odlesňováním.

0

Abychom omezili dopad našich činností na přirozená prostředí pro život organismů, zavazujeme se do roku 2030 udržet celkovou plochu půdy, která je pro získání našich ingrediencí nezbytná, na stejné úrovni jako v roce 2019.

100 %

Do roku 2030 bude mít 100 % našich průmyslových závodů a námi provozovaných budov, pozitivní dopad na biologickou rozmanitost v porovnání s rokem 2019.

 Čeho jsme zatím dosáhli 

96 %

V roce 2020 mělo 96 % nových nebo inovovaných produktů lepší ekologický či sociální profil.

.

100 %

100 % dodávek palmového oleje, derivátů palmového oleje a derivátů oleje z palmových jader, které využíváme, jsou od roku 2012 certifikovány jako udržitelné v souladu s kritérii organizace RSPO.

100 %

100 % papíru použitého na příbalové letáky k našim produktům je certifikováno jako udržitelný.

Společnost L'Oréal se zavázala 

k podpoře více biologické rozmanitosti

V roce 2020 pocházelo 59 % surovin použitých v produktech L’Oréal z obnovitelných zdrojů, což znamená, že jsou převážně rostlinného původu. 

To představuje přibližně 1 600 surovin z téměř 350 druhů rostlin dodávaných z více než stovky zemí. Ze zdrojů certifikovaných jako udržitelné pochází 87 % těchto obnovitelných surovin..

Read More About Raw Materials Used In L’Oréal's Products