Nízkouhlíkové hospodářství: nová ambice

Klimatickou změnu nejvíce ovlivňují emise CO2. Abychom mohli zmírnit naši environmentální stopu, musíme učinit zásadní změnu a usilovat o nízkouhlíkový obchodní model. Chceme jít příkladem a aktivně přispívat k řešení této obrovské výzvy, které čelí celý svět.

SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 STRATEGIE SPOLEČNOSTI

Za účelem snížení naší uhlíkové stopy jsme zvolili dvojí taktiku. Nejprve jsme snížili emise našich průmyslových provozoven o 77 % oproti roku 2005, čehož jsme dosáhli snížením emisí skleníkových plynů v našich závodech a distribučních centrech, využíváním obnovitelné energie a zvýšením energetické účinnosti. V témže období se naše produkce zvýšila o 38 %, což je jasným důkazem toho, že jsme schopni spojit obchodní úspěch a naše ambiciózní cíle udržitelnosti.

Abychom ještě více vylepšili environmentální výsledky, navázali jsme partnerství se společností Suez a společně jsme vyvinuli inovativní technologie a řešení pro naše průmyslové provozovny i administrativní a výzkumná pracoviště po celém světě. Ke konci roku 2018 již dosáhlo uhlíkové neutrality 38 provozoven společnosti L’Oréal.

Kromě toho jsme se zavázali do roku 2020 eliminovat zbytkové emise spojené s naší průmyslovou a logistickou činností, a to tak, že aplikací zásad udržitelnosti snížíme uhlíkové emise. Ve spojení s dodavateli, nevládními organizacemi a místními odborníky vyvíjíme projekty, které mají za úkol zlepšit podmínky pro pěstitele, zachovat biodiverzitu a minimalizovat či úplně eliminovat emise uhlíku, a to třemi způsoby:

  • zvyšováním energetické účinnosti
  • propagací nízkouhlíkových zemědělských technik, včetně zemědělsko-lesnických postupů
  • udržitelným hospodařením v lesích

Co tedy znamená být „uhlíkově neutrální“? Znamená to, že dosahujeme uhlíkových úspor pomocí udržitelných způsobů získávání zdrojů, a tím vyvažujeme nevyhnutelné emise CO2 způsobené některými výrobními a provozními procesy.

PODPORA ŽEN V BOJI PROTI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM

Společnost L’Oréal je zakládajícím partnerem programu Women4Climate, který v roce 2017 představila skupina C40 Cities, globální síť sdružující 90 největších měst světa, jež se zavázaly k ochraně klimatu.

Tato iniciativa se zaměřuje na podporu a vzdělávání mladých žen, učí je, jak zlepšit své vůdčí schopnosti a jak vést své místní klimatické projekty.