Společnost L'Oréal byla již pátý rok po sobě oceněna v indexu genderové rovnosti Bloomberg 2022 (GEI)

Používání metrik k podpoře genderové rovnosti
Referenční index rovnosti

Závazek společnosti L’Oréal k Diversitě & Inkluzi, včetně genderové rovnosti, zahrnuje zaujetí stanoviska a transparentní sdílení našich výsledků. Společnost L’Oréal byla uznána za genderovou rovnost v Bloomberg indexu 2022 (GEI), což je referenční ukazatel pro zásady rovnosti používané společnostmi po celém světě. Toto uznání je v souladu se snahou skupiny splnit její cíle odpovědnosti a udržitelnosti.

Společnost L’Oréal se již více než 20 let aktivně zavazuje podporovat diverzitu, rovnost a inkluzi. Chceme vytvořit rovné a inkluzivní pracovní prostředí, kde má každý své místo a může prosperovat, bez ohledu na jeho identitu, kulturu, zázemí nebo pozici. Tento závazek má mnoho podob: měření rozdílů v odměňování žen a mužů od roku 2007 (ve Francii zrušeno od roku 2019), nabídka speciálních školení pro ženy ve vedoucích pozicích a nabídka komplexní podpory rodičům v rámci našeho programu Share & Care.

Rovnost ve společnosti L’Oréal skrze čísla

Od konce roku 2021 ženy tvořily:

50 %

členů představenstva

59 %

generálních ředitelů globálních značek 

55 %

klíčových strategických pozic

Jean-Claude Le Grand, Chief Human Relations Officer for the L’Oréal Group, okomentoval, “Získáním indexu v generové rovnosti od Blomberg již 5. rok v řadě je důkazem našeho neúnavného úsilí a trvalého závazku posílit postavení všech pohlaví. Víme, že inkluzivní kultura založená na lidech je zásadní pro inspirativní, inovativní a stimulující prostředí. Ale jde o mnohem víc: prosperující kultura je klíčovou konkurenční výhodou."

Margaret Johnston-Clarke, Global Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer for the L’Oréal Group, řekl, “Je nám ctí, že jsme byli znovu oceněni indexem gendrové rovnosti od Bloomberg spolu s dalšími společnostmi, které upřednostňují diverzitu, rovnost a inkluzi. Ve společnosti L'Oréal má naše oddanost genderové rovnosti mnoho podob: od měření rozdílů v odměňování žen a mužů od roku 2007 až po nabídku speciálních školení pro ženy ve vedoucích pozicích, kromě komplexní podpory rodičů v rámci naší politiky Share & Care. Stejně tak jako náš závazek proti genderově podmíněnému násilí, abych jmenoval alespoň některé.“

 

 
Společnost L’Oréal byla opět uznána v indexu genderové rovnosti Bloomberg 2022 (GEI). Index 2022 zahrnuje 418 společností se sídlem ve 45 různých zemích a regionech po celém světě. GEI sleduje výkony veřejných společností, které se zavázaly zveřejňovat údaje o genderové rovnosti. GEI měří genderovou rovnost v pěti pilířích: 

ženské vedení & zdroj talentů,

stejná mzda & genderová mzdová parita,

inkluzivní kultura,

zásady proti sexuálnímu obtěžování,

a pro-ženská značka. 

“I když se hranice pro zahrnutí do GEI zvýšila, seznam členů stále roste. To je důkazem toho, že stále více společností pracuje na zlepšení svých genderových metrik, čímž poskytuje více příležitostí pro různé talenty uspět ve svých organizacích.” vysvětluje Peter T. Grauer, Chairman of Bloomberg and Founding Chairman of the U.S. 30% Club.

O organizaci Bloomberg.