hero Citizen day

Citizen day 2022

Dobrovolnický zaměstnanecký program

V rámci dobrovolnického programu Citizen day, který se letos konal v České republice potřinácté, věnovali zaměstnanci L'Oréal celý den výhradně podpoře místních, znevýhodněných komunit a organizací. Do dobrovolnických aktivit se letos přihlásilo na 130 zaměstnanců společnosti L'Oréal a pomáhali na jedenácti místech.

"Tento dobrovolnický den nabízí každému zaměstnanci L'Oréal příležitost stát se aktérem občanské angažovanosti. Společnými silami můžeme společnost pozitivně ovlivnit. Dobrovolnické aktivity motivují zaměstnance a zároveň jsou potřebné pro místní komunity, kteří naši pomoc potřebují. “ sdělila k L'Oréal Citizen Day Brigitte Streller, generální ředitelka L'Oréal CZ/HU/SK

Citizen day 2022

Ve spolupráci s Ukliďme Česko ( Organizace zaměřující se na úklid ČR. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.) se jeden z mnoha týmů vydal uklízet do lesoparku Řepy-Motol. Výsledkem několika hodinové práce byly desítky pytlů odpadků po návštěvnících parku (kelímky, plastové lahve, obaly od potravin apod.), dále kabely, staré matrace, rám postele, drátěný plot a další stavební materiál. 

Čtyři týmy čítající desítky dobrovolníků se rozhodly podpořit neziskovou organizaci ADRA (Humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.), která zaměstnance L'Oréal požádala pomoci s rekonstrukcí a renovaci zahrad dětského domova a domova seniorů. Z hojné účasti měli radost i senioři, kteří si s několika účastníky zahráli deskové hry.  

CD natrn

CD FN Motol

Tak jako loni, i letos se dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti L'Oréal vydali do FN Motol, aby pomohli nadačnímu fondu Pink Bubble (charitativní organizace pro děti, které bojují s rakovinou nebo jinou utlačující nemocí. Hlavním cílem je pomoci dětem překonat toto těžké životní období – fyzicky i psychicky.) zrekonstruovat terapeutickou zahradu.

 

Kromě již tradičních míst zavítali letos dobrovolníci i na místa nová. Například do Speciálních škol Diakonie či do OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům).

 

Společnost L'Oréal má dlouhou tradici dobrovolnických iniciativ zaměstnanců pomocí programu Citizen day. Od roku 2010 umožňuje svým zaměstnancům věnovat celý den své pracovní doby k podpoře neziskových sociálních nebo ekologických organizací.